Terug naar boven

Update rond therapie na Covid-19-lockdownBijna alle therapeuten bieden terug live gesprekken in de praktijkruimte.
Ook therapie via video call, telefoon, chat of e-mail blijft mogelijk (via "Verfijn je zoekopdracht").

Kierkegaard: het individu is de waarheid - Deze Cursus is offline

Deze Cursus kan niet worden gecontacteerd via VindeenTherapeut.be. Vind een andere Cursus via onderstaande links.

Omschrijving

Kierkegaard: het individu is de waarheid:

Een cursus filosofie voor iedereen die van filosofische lyriek houdt.

De Deen Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Hij was degene die stelde dat tegen het verstand verzet aangetekend moest worden. Dat klinkt vreemd uit de mond van een filosoof. Maar het betekende bij Kierkegaard: verzet tegen abstracte denkbeelden (zoals die van Hegel), d.w.z.: tegen denkbeelden waar een concreet mens met zijn concrete leven niets aan heeft. Filosoferen met Kierkegaard is daarom niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven. Tot dat filosoferen komt u niet via de twijfel, maar (volgens Kierkegaard) via de vertwijfeling.


Dit houdt ook in dat zijn filosofie een goudmijn aan ideeën en suggesties voor therapeuten is, tot heil van de therapeut en de cliënt. Want Kierkegaard is een arts voor de ziel.
We lopen door zijn filosofie heen met onder andere:


  • Een beschrijving van de mens (het zelf) volgens Kierkegaard aan de hand van zijn dialectische logica (waarbij de mens beschreven wordt als een wankel evenwicht, dat door elk individu gedurende zijn leven met existentiële inspanning overeind moet worden gehouden)
  • De idee van de subjectieve waarheid, als een uniek persoonlijke waarheid
  • Het verband tussen vrijheid en angst (vrijheid als mogelijkheid om jezelf te verwerkelijken of niet te verwerkelijken) – waarbij de vrijheid het individu mogelijk ‘in zijn kracht zet’.
  • De verschillende levenswijzen: esthetisch, ethisch en religieus. Waarbij de verhouding tussen deze levenswijzen alles zegt over het wel of niet verwezenlijken van het zelf, en waarbij een wanverhouding voert tot wanhoop en depressiviteit.
Het religieuze bij Kierkegaard wordt filosofisch uitgelegd en verklaard. Het zal dan blijken te gaan om een buitenkerkelijke religiositeit, waarmee zowel de diepte van de menselijke ziel als de zin van het menselijke bestaan wordt blootgelegd. Na afloop van de cursus loopt u dan bij wijze van spreken met uw ziel onder uw arm naar huis – wat in dit geval een heel goed gevoel kan geven.
Een filosoof zonder paradoxen is als een minnaar zonder liefde.
S. Kierkegaard
Zoek een andere cursus

Locatie cursus