Terug naar boven

Update rond therapie na Covid-19-lockdownBijna alle therapeuten bieden terug live gesprekken in de praktijkruimte.
Ook therapie via video call, telefoon, chat of e-mail blijft mogelijk (via "Verfijn je zoekopdracht").

Integratief Rouwbegeleider-Rouwconsulent - Deze Therapie opleiding is offline

Deze Therapie opleiding kan niet worden gecontacteerd via VindeenTherapeut.be. Vind een andere Therapie opleiding via onderstaande links.

Omschrijving

Omschrijving

Tijdens deze jaartraining worden rouwmythes ontsluierd, en gehanteerde vaak verouderde theoretische rouwmodellen onder de loep genomen. We maken kennis met een nieuw rouwparadigma die onze kijk op rouw verruimt en gestoeld is op inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek. In een integratief rouwmodel wordt het persoonlijk rouwtraject uitgetekend als een natuurlijk, dynamisch én uniek proces met mogelijke uitdagingen voor de rouwende. Daarnaast worden ook instrumenten aangereikt om gecompliceerde rouw en traumatisch verlies te herkennen en te “behandelen”.
We gaan dieper in op rouw in al zijn facetten: hechting als de motor van rouw, de context van gezin en familie, de zoektocht naar betekenis, het belang van rituelen,.. Specifiek staan we stil bij de kindertaal van rouw en verliesverwerking bij jongeren, rouw na zelfdoding, het ABC van de zelfzorg voor de hulpverlener,… Naast theoretische kaders, worden tal van handvaten aangeboden via concrete voorbeelden, verhalen, casussen,… We oefenen met werkvormen en methodieken. Maandelijks worden groepsopdrachten meegegeven en op het eind van de jaaropleiding verwerkt elke cursist zijn groeiproces in een creatief werk. Individuele supervisies geven de cursist verdere ondersteuning en helpen deze te reflecteren over eigen thema’s, blokkades, interventies, gevoelens,… Opleidingsthema’s: integratief rouwmodel, werken met emoties, de persoonlijkheid van de rouwende, traumaverwerking, de context, risicofactoren, betekenisverlening, hechting, zelfdoding, traumatische rouw, ouderen en kinderen in rouw.

Doelstelling

Kennen van actuele rouwmodellen, nieuwe visie op rouw, hechtingstheorie, trauma, risicofactoren en diagnostiek voor gecompliceerde rouw, behandeling van rouw,.. Kunnen toepassen van specifieke methodieken. Hechtings- en rouwstijl van de rouwende kunnen herkennen en passend interveniëren. Negatieve basisopvattingen en destructieve strategieën kunnen detecteren, exploreren en corrigeren in constructievere en helende strategieën. Oude trauma’s en vroegere verlieservaringen die actuele verliesverwerking bepalen en/of belemmeren, en risicofactoren voor gecompliceerde rouw kunnen detecteren en exploreren. Innerlijke en uiterlijke hulplijnen van de rouwende exploreren en helpen mobiliseren. Weten dat, en kunnen zien hoe eigen rouwgeschiedenis (van de hulpverlener) invloed heeft op het therapeutisch werk. Eigen grenzen kunnen bewaken.

Methodiek

Allereerst worden de deelnemers intensief gevormd via theoretische en ervaringsgerichte seminaries en via workshops waarin technieken en vaardigheden getraind worden.
Andere onderdelen zijn individuele zelfstandige opdrachten en intervisies in een steungroep. Dus een degelijke theoretische scholing aangevuld met oefeningen en persoonlijk werk.
Cursisten die geïnteresseerd zijn in een getuigschrift ‘Bijzondere bekwaming in de rouwbegeleiding’ of rouwconsulent maken een supervisiecontract met één van de opleiders (min. 6 sessies).

Voor wie

Psychotherapeuten en psychologen in het werkveld of in opleiding. Voor iedereen die therapeutisch beter wil leren omgaan met rouwenden. De cursus vereist geen specifieke vooropleiding. Wij besteden wel veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers en hadden u graag op voorhand ontmoet voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kan telefonisch een afspraak gemaakt worden bij verantwoordelijke Didier Vanhee: GSM 0496/845471

Prijs* U kan beroep doen op opleidingscheques en KMO portefeuille

1200,00 € (betaal 50% middels opleidingscheques of KMO-portefeuille) waarvan 400,00 € voorschot

betalingen enkel via AIHP vzw rekening: BE85 9731 2594 2006 – ARSPBE22

Syllabus en PPT hand-out inbegrepen
Koude en warme dranken inbegrepen

Zoek een andere cursus

Locatie cursus