Terug naar boven

Good lives model - een existentieel model

Educatieve Academie vzw

Educatieve Academie

Patriottenstraat, 35

2600 Berchem (Antwerpen)

Antwerpen

Good lives model - een existentieel model

Introductie

Het Good lives model is oorspronkelijk een hulpverleningsmodel voor seksuele delinquenten, maar kan ook voor allerlei andere problematieken ingezet worden zoals fout gedrag bij jongeren, burn out, depressie, partnerproblemen…

Het gaat uit van een positief mensbeeld dat iedereen existentiële noden en doelen heeft. Wanneer die bereikt worden, kunnen we spreken van een “good live”. Wanneer die echter niet constructief ingevuld worden, gaat de mens over tot grensoverschrijdend gedrag; hij overschrijdt de grenzen die de maatschappij zet, hij overschrijdt de grenzen van de ander door allerlei negatief en kwetsend gedrag. Hij schendt ook eigen grenzen en behoeften waardoor hij in een vicieuze cirkel terechtkomt. Vaak staat tegenover negatief gedrag enkel negatieve maatschappelijke reacties en de vrijheid van de ander wordt beknot. Aannemelijk, maar niet erg efficiënt, ervaren we. Zo zien we dat mensen na delinquent gedrag nog zo weinig kansen overhouden dat de existentiële noden compleet uit het oog worden verloren, met nog destructievere gevolgen. Want ze blijven roepen!
Good lives model geeft justitiële medewerkers, hulpverleners, vrijwilligers, therapeuten en coaches een werkwijze die op zoek gaat naar de ontmoeting met de gehele mens. Deze wordt gemotiveerd om aan de hand van een concreet stappenplan, zijn oorspronkelijke noden constructief in de wereld te zetten als medicijn tegen negatief en destructief gedrag t.o.v. zichzelf (burn out, depressie..) en de ander (fout gedrag).

Lees verder

Startdatums

Eerstvolgende startdatummaandag 5 november 2018Toon data
maandag 5 november 2018Vanaf 10u00tot 17u00
maandag 12 november 2018Vanaf 10u00tot 17u00

Praktische informatie

Thema's

Depressie Agressie, omgaan met Burnout / burn-out

Voor

Hulpverleners Therapeuten, coaches & counselors

Gegeven door

Marleen Van Laere

Prijs

195

Neem contact op met

Good lives model - een existentieel model
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Educatieve Academie vzw

Educatieve Academie

Patriottenstraat, 35

2600 Berchem (Antwerpen)

Antwerpen

Toon telefoonnummer

https://www.educatieve-academie.be

Routebeschrijving