Terug naar boven

Update rond therapie na Covid-19-lockdownBijna alle therapeuten bieden terug live gesprekken in de praktijkruimte.
Ook therapie via video call, telefoon, chat of e-mail blijft mogelijk (via "Verfijn je zoekopdracht").

Voice Dialogue - Deze Training is offline

Deze Training kan niet worden gecontacteerd via VindeenTherapeut.be. Vind een andere Training via onderstaande links.

Omschrijving

Voice dialogue gaat er van uit dat elke persoonlijkheid uit een groot aantal verschillende ikken bestaat. Meestal leiden we ons leven vanuit één of enkele ik(ken). We hebben zo het gevoel onszelf te zijn. Op zich is dat prima. Soms echter stellen we vast dat we ons onvrij voelen. Of dat we bepaalde knopen niet krijgen doorgehakt. Ook kunnen we een onbestemd gevoel van onvrede ervaren of kunnen we sommige hinderlijke gewoontes niet doorbreken. De kans is groot dat er dan bepaalde ikken van onze persoonlijkheid onbewust meespelen. En dat zij ons doen en laten willens nillens in een bepaalde richting sturen.

Tijdens deze workshop focus je op je ikken, je ontdekt wie ze zijn, waar ze vandaan komen en hoe zij je leven beïnvloeden. Door te luisteren naar deze innerlijke stemmen, ontstaat er een bewustwordingsproces. Je ontdekt een innerlijke ruimte van waaruit je luistert naar je diepste drijfveren om zo tot meer bewuste keuzes te komen en hier vrijer naar te handelen.

De workshop is opgebouwd uit een weekend en één vervolgdag. Tijdens het weekend duik je in het landschap van je ikken. Je krijgt handvaten om hier in je eigen leven bewust mee aan de slag te gaan. Tijdens de vervolgdag staan we stil bij hoe dit in jouw leefsituatie uitpakt en hoe je dit vrijheids- en bewustwordingsproces zelfstandig kan voortzetten.

Zoek een andere cursus

Locatie cursus