Terug naar boven

Update rond therapie na Covid-19-lockdownBijna alle therapeuten bieden terug live gesprekken in de praktijkruimte.
Ook therapie via video call, telefoon, chat of e-mail blijft mogelijk (via "Verfijn je zoekopdracht").

Lezing Het lot in eigen Hand. Georganiseerd door Paravisie magazine - Deze Voordracht is offline

Deze Voordracht kan niet worden gecontacteerd via VindeenTherapeut.be. Vind een andere Voordracht via onderstaande links.

Omschrijving

Thema van de namiddag. Het Lot in eigen hand’Een avond over gedachtekracht, astrologie,energie, healing & mediumschap.

Erna Droesbeke
Als astrologe, tarotiste en auteur van werken zoals Tarot van Isis en Kaartleggen met Mlle Lenormand is Ernauiteraard aan het werk met de lotgevallen van mensen. Ze kijkt niet alleen naar wat er gebeurd is in hetverleden en hoe de huidige situatie eruitziet, maar óók bekijkt ze de toekomst. Erna: “In de horoscoop ga jedan bijvoorbeeld kijken bij de maanknopen en in de kaarten doe je een legging waar zowel verleden, hedenen toekomst aan de beurt komen. Het is niet alleen belangrijk dat je weet wat op je afkomt, maar ook wat jeeraan kunt doen. Op die wijze kijkt men ook naar de eigen mogelijkheden om het lot, dat volgens mij in grotelijnen is vastgelegd, in eigen handen te nemen. Hier komen natuurlijk ook reïncarnatie en karma om hethoekje kijken. En vooral hoe men tegenover het leven staat: op een positieve of negatieve wijze? Astrologie,je eigen horoscoop, tarot en kaartleggen kunnen hier een positieve rol in spelen. Je begrijpt je lot en kunt,daar waar mogelijk, beter en tijdig bijsturen.” www.ernadroesbeke.com


Christian Vandekerkhove
Sommige mensen lijken altijd geluk te hebben, anderen telkens opnieuw tegenslag. Is dit werkelijk zo, of
is het maar schijn, zo vraagt Christian Vandekerkhove, die informatica en vergelijkende godsdienstwetenschappenstudeerde en docent parapsychologie is, zich af. Christian: “Kunnen we bepalen of we geluk hebben, of worden we telkens opnieuw verrast? Ligt het geluk vast, of kunnen we het beïnvloeden? Is heteen kwestie van karma en dharma, of eigen keus? Is wat we wensen ook wat goed voor ons is? Hoe kunnenwe de kracht van de gedachte en de emotie aanwenden om ons lot te beheersen? Ons leven bekekenvanuit de persoonlijkheid of vanuit de ziel geeft een totaal verschillende perspectief. Al deze vragen wordenkort behandeld in functie van een duurzaam levensgeluk. Kortom, in deze presentatie nemen we ons lotin eigen hand, binnen de krijtlijnen van onze levenstaak en onze karmische rugzak!” Christian is auteur van onder andere: Magie en Bescherming, Paranormaal zijn we allemaal en Ontwikkel je zesde zintuig.


Cornelle Sterk
Als holistic lifstyle coach ondersteunt en coacht Cornelle al meer dan 20 jaar personen van alle leeftijden.
Cornelle: “Tegenwoordig kiezen mensen steeds meer bewust om een heel ander leven te gaan leiden.
Ergens voelen ze dat er iets niet klopt! ‘Is dit mijn lot’, vragen ze zich dan zuchtend af. Dit omdat ze meer willengaan leven volgens hun eigen stijl. Ze willen hun missie leven en hun talenten daarvoor gebruiken. Maarveranderen blijkt moeilijk. Hoe doe je dat en waar te beginnen? Voor mij is LOT niet ‘Lijd en Onderga je Teleurstellingen’. Nee! Voor mij is LOT: ‘Leef en Ontwikkel je Talent’. Waar we in mijn holistische aanpak beginnen? Nou, waar zit de kennis? Die zit in jou! Dáár bevindt zich dus ook de sleutel tot verandering op elk niveau. Luister naar je lichamen(en) en word een ‘levenskampioen’! Dan kan alles zich ont-wikkelen en gecreëerd worden zoals jij dat wilt, dat is jouwLOT!”www.cmoreacademy.com

Isabelle Duchene
Isabelle zal tijdens deze lezing spreken over hoe belangrijk het is om als medium een zuiver kanaal te zijn.
Ze stelt: “Het lot in eigen handen nemen, wil wat mij betreft zeggen: je eigen energie goed gebruiken als
voorbereiding om te kunnen werken als kanaal voor andere dimensies. Je bent zelf puur energie, in een fysiek
jasje. Hoe ga je om met deze energie? Hoe kan je je overgeven aan een energieveld dat voor de meeste
mensen onzichtbaar is?” Isabelle legt uit wat mediumschap inhoudt en waarom het belangrijk is om een
brug naar de wetenschap en de kwantumfysica te slaan. Mediumschap is wat haar betreft een manier van
leven; van bewust worden naar bewust-zijn. Dit nieuwe bewust-zijn is het anker voor niet alleen een betere
gezondheidszorg, maar ook voor bijvoorbeeld rouwverwerking en – heel gewoon – onze dagelijkse beslommeringen.
Kleur, trilling, frequentie, geluid zijn daarbij onmisbare schakels en bouwstenen. Een mens is
meer dan een skelet alleen! www.isabelleduchene.com


Muzikaal intermezzo: Femke Bloem
Femke Bloem is geen gewone harpiste. Toen zij begin twintig was ontdekte ze bij toeval dat ze een groot
talent heeft voor het channelen en vertolken van harpmuziek vanuit de lichtwereld. Deze bijzondere klanken
ontstaan vanuit een diepe herinnering aan levens waarin zij ook harp speelde en een ontvankelijkheid
voor de sferen waaruit de melodieën aangereikt worden. Luisterend naar deze klanken worden emotionele
blokkades die aan ziektes ten grondslag liggen voorzichtig losgeweekt, en word je herinnerd aan wat goed,
mooi en waar is. Het brein laat tijdelijk zijn controle los, waardoor de harp vrij zijn werk kan doen.
www.harpspel.nl & www.femkebloem.nl

Zoek een andere cursus

Locatie cursus