Ellen Stoffels

Zijn&Worden

Oplossingsgericht therapeut

Mazel, 33

2460 Tielen

Introductie

Oplossingsgerichte Coaching & therapie

Voor wie?

VOLWASSENEN

Je kan het gevoel hebben dat je vastloopt in je job, je relatie(s), … . Je voelt je vaak geïrriteerd, lusteloos, droevig of misschien duiken er soms ook angsten op. Je hebt het gevoel dat het even niet meer lukt of je stelt je vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat is de zin van het leven?’, ‘is dit nu alles?’, ‘ik overweeg een drastische beslissing, maar ik twijfel nog’ enz.

Dit kan zwaar wegen als het lang aanhoudt of het kan je tegenhouden om je doelen te bereiken .

We gaan op zoek naar verhelderende inzichten, nieuwe ideeën en toekomstplannen. Op die manier kunnen nieuwe keuzes vorm krijgen, pijnlijke ervaringen een plaats krijgen, wenselijke situaties gecreëerd worden …

Thema’s in de begeleiding kunnen zijn:

Angst, onzekerheid, depressie, hooggevoeligheid, stress-gerelateerde klachten, vragen over zingeving en identiteit, verwerking van verdriet en pijn.

JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN

Als jongere en jongvolwassene sta je voor belangrijke uitdagingen. Je gaat op zoek naar een eigen identiteit, zoekt jouw plaats in de wereld. Je stelt je vragen bij de relatie met je ouders, je familie. Vrienden worden steeds belangrijker, maar vriendschappen verlopen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook op studiegebied sta je vaak voor belangrijke keuzes, niet voor iedereen verloopt die school- en studietijd positief. Je kan te maken krijgen met faalangst, weinig zelfvertrouwen, gevoelens van isolement, schoolmoeheid enz. Soms loopt het zo moeizaam dat je vast lijkt te zitten. Je voelt je niet begrepen of niet sterk genoeg om op je eentje de uitdagingen het hoofd te bieden. Soms explodeer je misschien waardoor je ook anderen kwetst. Of krop je alles op en doe je hiermee vooral jezelf veel pijn. Misschien vraag je jezelf af of het allemaal nog wel de moeite waard is ...

In een veilige context gaan we op zoek naar jouw kwaliteiten en krachten die kunnen helpen om je situatie weer onder controle te krijgen. We staan stil bij jouw beleving en gevoelens bij wat je meemaakt. Jij bent de ‘deskundige’ van jouw leven en ik help je zoeken naar jouw oplossing voor je problemen die ook past in de context waarin je leeft.

KINDEREN

Ook kinderen kampen soms met psychosociale problemen. Het verwerken van een scheiding of een ander verlies, een laag zelfbeeld, faalangst, weinig zelfvertrouwen, weinig vriendjes, gepest worden, weinig motivatie, concentratieproblemen, slaapproblemen, problemen met impulsiviteit, autisme, hoogsensitiviteit

Sommige kinderen vertonen gedrag dat moeilijk hanteerbaar is binnen het gezin, op school of daarbuiten. Ouders hebben soms het gevoel geen vat meer op hen te hebben. Sommigen gedragen zich agressief of brutaal, anderen stelen, liegen, spijbelen, …

Soms weet je als ouder niet meer hoe dit aan te pakken. Je maakt je zorgen om (de toekomst van) je kind. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe dynamiek.

Individueel werk ik met kinderen vanaf 10 jaar. Opvoedings- en gezinsondersteuning kan vanaf jongere leeftijd.

GEZINNEN IN ALLE VORMEN

Gezinnen zijn voortdurend in beweging. Het verlangen naar en de geboorte van een kind, de verschillende leeftijdsfasen van de kinderen, veranderingen in de gezinssamenstelling … elke fase en overgang brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Vaak vind je als gezin doorheen de tijd weer een manier om hier mee om te gaan, maar soms heb je nood aan extra ondersteuning bij de opvoeding of het samenleven als gezin.

Enkele voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen:

 • We hebben al 3 jaar een kinderwens, maar voorlopig tevergeefs. Ze zeggen dat we het moeten ‘loslaten’ omdat stress niet goed zou zijn, maar hoe doen we dat als je er door de medische opvolging dagelijks aan herinnerd wordt?
 • Sinds de baby er is, lijken we steeds meer van elkaar te vervreemden. Dit is niet waar ik van gedroomd had. Hoe ga ik om met deze teleurstelling? Hoe vinden we elkaar weer terug?
 • De eetmomenten zijn altijd stress bij ons. Hoe gaan we om met moeilijk eetgedrag?
 • Ons kind heeft regelmatig nachtmerries. Hoe ondersteun ik hem het beste?
 • Onze puber spijbelt regelmatig en we denken dat hij ook experimenteert met drugs. Hoe gaan we hier mee om?
 • Het opvoeden valt me zwaar, vaak heb ik weinig energie … ik ben op …
 • Ik vind het moeilijk om consequent te zijn en grenzen te stellen. Hoe kan me dit beter lukken?
 • Ons kind heeft een gedragsprobleem (bv. AD(H)D), een emotioneel probleem (bv. depressie) of een ontwikkelingsstoornis (bv. autisme). Hoe gaan we hier als gezin mee om? In hoeverre kan ik van de andere kinderen verwachten dat ze hier rekening mee houden? Ik voel me soms zo machteloos …

Een echtscheiding kan je leven en dat van je kinderen serieus overhoop halen. Het is niet eenvoudig om je leven opnieuw richting te geven.

Enkele voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen:

 • Hoe kunnen we de kinderen ondersteunen?
 • Hoe blijven we samen de zorg voor de kinderen opnemen?
 • Hoe overleggen we over de kinderen?
 • Hoe ga ik om met mijn eigen verdriet, pijn, boosheid?
 • Hoe ga ik mijn toekomst nu vorm geven?

Ook een gezinsleven opbouwen in een nieuw samengesteld gezin is niet altijd even eenvoudig. Voor kinderen is het zoeken naar een nieuwe plek en tegelijkertijd proberen te behouden wat je niet kwijt wil. Voor ouders en plusouders is het vaak wikken en wegen, vanzelfsprekendheden worden in vraag gesteld.

 • Hoe stel ik me best op als plusouder tegenover de kinderen van mijn partner?
 • Wat als onze kinderen niet goed met elkaar kunnen opschieten?
 • Mijn kind wil mijn nieuwe partner niet aanvaarden. Wat nu?
 • Zouden we al gaan samenwonen of wachten we daar beter nog even mee?
 • Wat doen we samen als gezin en wat niet?
 • Ik ben jaloers op de ex van mijn partner. Hoe ga ik hier mee om?
 • Ik ben zo bang dat ook deze relatie niet zal stand houden waardoor ik me niet ten volle durf geven. Hoe zorg ik voldoende voor mezelf, maar durf ik er toch weer voor te gaan?

Wanneer je als gezin een dierbare verliest, is het heel normaal dat je rouwt. Toch doet ieder dat op zijn eigen manier. Dat maakt soms dat je elkaar moeilijk kan vinden, elkaar lijkt kwijt te geraken. Therapie kan dan helpen om ruimte te maken voor ieders verhaal, ervaring en verwerkingsproces. Op deze manier kan er opnieuw meer begrip ontstaan en nieuwe ademruimte gecreëerd worden.

Werkwijze

Coaching of therapie?

Zowel coaching als therapie zijn mogelijk. Een coachingstraject is meestal kortdurend. Het is er op gericht om meer zicht te krijgen op de doelen die je wil bereiken, je krachten en mogelijkheden die je hiervoor kan aanwenden, en de manier waarop je dit gaat realiseren.

In therapeutische sessies is er meer ruimte om te werken met diep ingesleten patronen, het verwerken van traumatische ervaringen, verlieservaringen, angsten, …

Uitgangspunten

Tijdens de gesprekken verkennen we de problemen die je ervaart. We gaan hierbij op zoek naar eigen krachten, hulpbronnen, steunfiguren en strategieën en hoe die kunnen helpen om weer sterker in het leven te kunnen staan. We verkennen samen hoe je zelfstandiger en krachtiger wordt zodat je terug perspectief krijgt. Natuurlijk altijd op jouw/jullie ritme.

Bij het werken met gezinnen werk ik altijd vanuit een ‘meerzijdig partijdige opstelling’ waar aandacht en zorg is voor alle betrokkenen. Dit betekent dat de visie van alle gezinsleden in alle openheid aan bod kunnen komen. Ik zal als coach/therapeut geen partij kiezen voor één of meerdere gezinsleden en geen situaties of meningen beoordelen of veroordelen. Daarom kan het soms interessant zijn om te werken met het hele gezin. Samen bekijken we welke gezinsleden deelnemen aan de consultaties en gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht waarbinnen elk gezinslid de nodige zorg en aandacht krijgt.

Bij volwassen …

is het gesprek de basis van de begeleiding, ook oefeningen en (schrijf)opdrachten kunnen aan bod komen. We bekijken telkens wat jij zinvol/haalbaar vindt.

Bij kinderen en jongeren …

kunnen gesprekken gecombineerd worden met creatieve, visuele of speelse methodieken.

Praktisch

Afspraken over hoe vaak en wanneer je langskomt, gebeuren in onderling overleg en kunnen evolueren doorheen de tijd. Soms is tussentijdse opvolging via telefoon zinvol. Hiervoor spreken we dan een vast moment af.

Voor meer info of het maken van een afspraak kan je me telefonisch of via mail contacteren. Indien je je gegevens doorgeeft via 'Vind een therapeut', laat je liefst ook een telefoonnummer achter omdat ik gemerkt heb dat mijn eerste mails anders vaak in je SPAM-folder terecht komen.

Externen (bv. school, CLB, psychiater, huisarts) kunnen betrokken worden wanneer jullie dit wensen.

Lees verder

Specialisaties

Oplossingsgerichte therapie Psychotherapie Gezinstherapie Relatietherapie / koppeltherapie Hypnotherapie Wandeltherapie Systeemtherapie Aandachtstherapie Gesprekstherapie Kindertherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Echtscheiding Kind - ouder problemen Familiale moeilijkheden Gedragsproblemen Faalangst Emotionele problemen Slaapproblemen Communicatieproblemen Boosheid ADHD Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Jong volwassenen Jongeren Ouders Mannen Vrouwen Personen met een verstandelijke beperking

Bereikbaarheid

Met parking Vlot bereikbaar met de auto

Therapieplaats

In de therapiepraktijk Therapie via telefoon - gsm

Consulttype

Gezinstherapie Individuele therapie Relatietherapie

Talen

Nederlands

Werkmomenten

Maandagvoormiddag en avond Woensdagvoormiddag en avond Donderdagnamiddag en 's avonds in De Sprong in Turnhout - Korte Vianenstraat 4, B69 - 2300 Turnhout Andere momenten zijn soms mogelijk na afspraak.

Wachtlijst

overdag niet - 's avonds soms enkele weken

Prijs voor een consult

Individueel gesprek 50€ // koppel- of gezinsgesprek 75€

Duur van de sessie

individueel gesprek 50' // koppel- of gezinsgesprek 75''

Opleiding

Basisopleidingen:
- Licentiaat in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogie)
- Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie i.o.

Verschillende meerdaagse opleidingen ivm coaching - persoonlijke groei (prh) - begeleiden van kinderen en gezinnen

Beroepsvereniging

VVDO (Vlaamse Vereniging voor Deskundigen in de Oplossingsgerichte, systemische en cognitieve therapie, opvoedkunde en coaching)VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen)

Neem contact op met Ellen

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Mazel, 33

2460 Tielen

Antwerpen

Toon telefoonnummer

http://www.desprong.be

http://www.vvdo.be

Routebeschrijving