Terug naar boven

Lucia Bertrand

Therapeut

Leuvensebaan, 33, Leuvensebaan

3220 Holsbeek

Introductie

Welkom in mijn praktijk voor Integrale Psychotherapie

Ik ben Lucia Bertrand (1967°), integratief Psychotherapeute en life coach.

Ik behandel hulpvragen omtrent verschillende thema’s, levensdomeinen, daar waar men het gevoel heeft vast te zitten, geen energie meer heeft. Een carrière switch, scheiding, levenscrisis, depressie, burn-out, angst, faalangst, rouw kunnen o.a. thema’s zijn. Ook wanneer men niet onmiddellijk de oorzaak kan vinden en er vage klachten zijn.

Ik vertrek altijd vanuit een holistische visie en datgene wat zich spontaan aandient, de talenten en het potentieel van de cliënt. Het doel is om samen met de cliënt terug beweging te brengen in vastgelopen situaties waardoor er opnieuw harmonie en genoeglijkheid in het leven kunnen worden ervaren.


2. VOOR WIE?

Doorheen het leven raken we soms de weg kwijt. Je komt vast te zitten in patronen, gepieker, stress, angst. Je hebt het gevoel dat het anders kan. Dat kan op het even welk vlak zijn: werk, partnerrelatie, familie, kinderen, school, enz.


Misschien heb je daarbij al te maken met lichamelijke en/of geestelijke klachten, of vrees je daarvoor. In onze maatschappij krijgen die al snel de etiketten mee als depressie, burn-out, A.D.H.D. Maar een fundamentele oplossing is vaak pas echt mogelijk wanneer je inzicht krijgt in je eigen leven en ‘manier van zijn’. Veel cliënten worstelen bijvoorbeeld met normen en waarden die hen opgelegd werden, maar niet stroken met wie ze werkelijk zijn. Dan is het tijd voor reflectie en het terugkeren naar je ‘eigen ik’ en je verwachtingen. Want precies van daaruit kan het best gewerkt worden aan een betere levenskwaliteit.


3. Integrale Psychotherapie en life coaching


Het gaat eigenlijk breder dan zuivere (psycho)therapie en het is laagdrempeliger. Zo kunnen ook levensvragen aan bod komen, vragen rond rouwen, verdriet, angst, enz. Niet alles heeft 'therapie' nodig.

Ik vertrek altijd vanuit het eigen unieke verhaal van de cliënt. En daarbij de talenten en gaven die elkeen van ons heeft ook goed in kaart brengen via inzichten, opstellingswerk, inner voice dialogue,etc.


De nadruk ligt m.a.w. niet louter op ‘het probleem’, wél op de enorme groeimogelijkheden en kracht die ieder van ons in zich heeft om het probleem te leren begrijpen, te integreren en te overstijgen.

De doelstelling is daarom je (terug) in voeling te laten komen met wie je wezenlijk bent. Wanneer je dat (opnieuw) leert kennen, volgt automatisch meer harmonie met jezelf én je omgeving.

Therapie kan soms confronterend zijn maar omdat je hernieuwd contact maakt met je innerlijke drive, is het niet bedreigend. Integendeel: een nieuw perspectief ontstaat.


4. WELKE METHODES KUNNEN WORDEN GEBRUIKT?

Elke methode die je dichter bij jezelf brengt. Maar voor iedereen die hulp, ondersteuning of meer diepgang in zijn of haar leven wil, zijn de volgende zaken bij uitstek belangrijk:


• Het empathische gesprek: gehoord worden in je noden. Gewoon je verhaal kunnen doen, zonder oordeel.
• Coping methodes’: manieren om nù om te gaan met de situatie zoals ze is.
• Kijken naar een betere toekomst: in welke situatie je ook bevindt, altijd is er een nieuw perspectief mogelijk.


Om dit te realiseren, werk ik in overleg met de cliënt o.a. verder met:

• logische niveaus en voice dialogue: wat is je levensvisie en -missie, hoe zit het met zelfbeeld en zelfbesef? Wanneer je geleidelijk aan bewust wordt van ingeslikte overtuigingen en zelf-saboterende boodschappen, deelpersoonlijkheden, kan je je innerlijk leiderschap (zelfzekerheid) gaan verbeteren. Werken met het innerlijke gekwetste kind (TA).

Opstellingswerk en psychologische educatie: zo leer je negatieve gewoontes of gedachtenpatronen herkennen, loslaten en durf je nieuwe omarmen.

Welke methode we ook volgen - of combineren, een goede aanpak is er één op maat - belangrijk is dat je tot inzichten komt, die leiden tot geruststellende vooruitzichten. Dit zorgt voor een nieuwe adem. Dat zorgt opnieuw voor goesting in het leven.


5. IS DAT NIET WAT 'ALTERNATIEF'?

Eigenlijk niet.

Alle gebruikte methodes hebben degelijke wetenschappelijk fundamenten - alleen zijn ze soms minder bekend. Er is ook niets mis met het woord 'alternatief'. Een alternatief kan net heel waardevol zijn.


Een paar uitspraken van cliënten bij het opstarten van hun therapie als illustratie en verklaring.


UITSPRAAK 1: “Als ik ‘mijn buik volg’, besef ik achteraf dat ik de juiste beslissingen heb genomen. Ik durf er wel niet steeds op te vertrouwen. Mijn omgeving verklaart me soms voor ‘gek’ wanneer ik beslissingen neem.”

MIJN VISIE: Belangrijk is te beseffen dat we in een maatschappij leven waarin de ratio/het intellectuele vaak de overhand heeft, waardoor we net ons intuïtieve weten en vermogen negeren met gedachten als ‘ja maar als dit…dan dat….en daardoor….dus is het denk ik beter dat…. ‘ Net dat kan mee leiden tot onzekerheid.

Ik zie het verstand als het tool van het ego. Het is een fantastische stuk gereedschap, maar het mag niet in overdrive gaan. Bij éénzijdig gebruik ervan gaan we piekeren en komen we vast te zitten in angstdenken, kunnen we terechtkomen in slachtofferschap en mee daardoor in ‘valse zekerheden’.

Ik ervaar intuïtie als de tool van de ziel, als een stuk van je essentiële vaardigheden. Vaak raken die ondergesneeuwd, maar je er op een goede gebalanceerde manier voor (durven) openstellen creëert ruimte en mogelijkheden. Het schenkt je vertrouwen in je kracht, jezelf en dus in het leven.

Het is zoals Einstein reeds zei:


“De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.”

en:

“De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.”

Toch klinkt het vertrouwen van je eigen intuïtie nogal vaag. Wat velen niet weten is dat in de opleidingen die ik volgde het belang van intuïtie voor persoonlijke groei en levensverdieping werd gebaseerd op het werk van o.a. Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Roger Sperry (neuroloog en psychobioloog) en de daaruitvolgende wetenschappelijke onderzoeken rond o.m. het belang van hersenverbindingen en vooral de wisselwerking tussen linker- en rechterhersenhelft.

Praktisch inzicht en geloof in eigen intuïtie laat veel cliënten toe een beter geestelijk evenwicht te bereiken. De traditionele geneeskunde heeft zeker veel waarheid in pacht, echter niet alle. Let wel: ik sta steeds open voor dialoog tussen uw arts of specialist, want mijn aanpak blijft holistisch.

oOo


UITSPRAAK 2: “Ik voel me altijd maar moe, moe , moe. Ik heb allerlei neurologische onderzoeken laten doen, en toch wordt er niets gevonden”.


MIJN VISIE: Het is mijn overtuiging - mee vanuit eigen ervaring en deze van erg veel mensen uit mijn omgeving - dat onze hele energiehuishouding behoorlijk ingewikkeld is.


Iedereen herkent eigenlijk wel verschillende soorten energie. Zeg zelf: sommige zaken – bijvoorbeeld het schooltoneel van zoon of dochter - geven je instant-energie - en van andere dingen zak je zo weer in.

Via het invoelen van de vitale energiecentra in ons lichaam, leren we ontdekken waar en op welk vlak we blokkades hebben opgelopen in het leven waardoor de energie niet meer gewoon kan doorstromen. Het komt er op aan je geest, ziel én je lichaam juist te voeden. Denk je positief genoeg? Kan je negatieve gedachten en overtuigingen vervangen door bevestigende? Kan je voldoende grenzen stellen, zowel op sociaal vlak als wat je werk betreft bijvoorbeeld? Hoe zit het met je kracht/drive om dingen te verwezenlijken in je leven? Enz.


oOo

UITSPRAAK 3: "Ik hou echt heel veel van mijn familie. Mijn ouders helpen ons geweldig met de kinderen. Mijn moeder verwijt me echter dat ik mijn kinderen te weinig zie en dat ik hen teveel verwen. Ik voel me dan schuldig omdat ik zo hard werk maar ook word ik kwaad op het onbegrip van mijn moeder waardoor ik me weer extra schuldig voel… Eigenlijk voel ik me zo constant boos en onmachtig. Een gevoel dat ik ook herken binnen het team op het werk."

MIJN VISIE: Hier kan Transactionele Analyse helpen. Dr. Eric Berne ontwikkelde een methode die inzicht geeft op de transacties die mensen met elkaar doen. Welke 'boodschappen' geven zij elkaar, en vooral: waarom? Daaruit blijkt dat heel veel van ons gedrag terug te leiden is naar gewoontes uit onze kinderjaren.


Transactionele analyse heeft als uitgangspunt dat ervaringen in de eerste levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zijn omgeving. En dat je onthoudt welke handelingen ('transacties') welke respons uitlokken, bijv.: eten, aandacht, enz. Er zijn echter positieve en negatieve besluiten die uitgroeien tot gewoonten. Groei wordt altijd geremd door negatieve besluiten, ontwikkeling daarentegen komt voort uit positieve constructieve besluiten. Nog praktischer: als je als kind de gewoonte hebt (moeten) aanleren om bijvoorbeeld drama's te veroorzaken om écht aandacht te krijgen, dan is de kans groot dat je vandaag de neiging hebt zaken te dramatiseren. Ook inzicht in ‘de drama-driehoek‘: een dynamiek van aanvaller-slachtoffer en redder geeft je inzichten in je eigen functioneren - zowel individueel als in groepsverband. Wanneer stap je in een 'slachtofferrol', op welke momenten word je 'aanvaller', wanneer wil je 'redder' zijn? Dit soort inzichten kan erg veel verduidelijken over je functioneren en emoties.


Transactionele analyse leert je dus te kijken naar onderliggende patronen, ingeslikte boodschappen en gemissen waardoor je bepaald gedrag, gewoonten stelt. Maar belangrijker nog geeft het je het inzicht dat je de slechte patronen nù eigenlijk niet meer nodig hebt, dat die bij het verleden horen omdat ze je groei niet meer dienen.

oOo

Integrale Psychotherapie moedigt je aan om je eigen kwaliteiten, maar ook onmacht en almacht te onderzoeken. Dat leidt je naar je eigenlijke kracht en een enorm potentieel. Vanuit de innerlijke ouder, volwassene en kind - want al die rollen zitten in elk mens ingebakken - kan je je leven terug opnieuw in handen nemen waar dat nodig is en kan je jezelf bewust worden waarom je bijv. als ouder naar je kind toe, zus of zo handelt. Oplossingen worden dan haalbaar en het uitzicht erop geeft je op zich al extra kracht.

Mijn ervaring

Ik studeerde gezinswetenschappen en volgde een 4 jarige coachingsopleiding bij EPECA (Psycho Energetische Coaching Association). Daarnaast volgde ik verschillende opleidingen, workshops bij o.a. Dr. Wil Wauters (IMP, Mechelen), Godeliva Ulleners (Transactionele Analyse, Mechelen) en volgde Intuïtieve Ontwikkeling bij Timotheus vzw.


In de loop van mijn carrière heb ik gewerkt als kind-gezinsbegeleider bij Kinderwerking Fabota vzw te Leuven. Ik was er ook coachingverantwoordelijke voor het personeel en de stagiairs. Daarnaast werkte ik als stagesupervisor Jeugd- en Gehandicaptenzorg, in het volwassen onderwijs VTI eveneens te Leuven.

Als zelfstandig lifecoach heb ik verschillende jaren ervaring en heb ik gewerkt met volwassenen, individueel en in koppelverband.

Samen met Lien Vandenbroucke (Psychologenpraktijk De Nieuwe Maan Turnhout) gaf ik meerdere jaren een groeiworkshop voor vrouwen. Ook aan het vormingscentrum HIVSET Turnhout heb ik vormingen gegeven ivm thema’s zelfzorg en stresshantering.


WENST U NOG MEER UITLEG?
Stuur gerust een mail en ik sta u ook graag telefonisch te woord.

BIJKOMENDE PRAKTISCHE INFORMATIE:

- Ik volg bij regelmaat intervisie en supervisie

- Uiteraard werk ik volgens een strikte deontologische code. Desgewenst kan wanneer u het wenst overleg gepleegd worden met uw arts, vertrouwenspersoon of familie.

Lees verder

Specialisaties

Therapie via video call of telefoon Therapie Gesprekstherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Niet goed in je vel zitten Burnout / burn-out Menopauze Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Koppels Jong volwassenen

Bereikbaarheid

Vlot bereikbaar met de auto Bereikbaar met openbaar vervoer Dicht bij bushalte Dicht bij trein station Met parking

Plaats

In de therapiepraktijk (tijdens corona) NVT In de therapiepraktijk Therapie via video call (Skype, Zoom e.a.) Therapie via telefoon - gsm

Consulttype

Individuele therapie Groepstherapie Relatietherapie

Talen

Nederlands Engels

Werkmomenten

Maandag en vrijdag te Bornem
Woensdag te Turnhout Telkens tussen 8u30 en 19u30

Wachtlijst

1 tot 2 weken

Prijs voor een consult

Individueel: 70 euro per sessie
Relatie therapie: 80 euro per sessie

Duur van de sessie

1 uur

Opleiding

Opleiding en ervaring
- Gezinswetenschappen (Hogeschool-Universiteit Brussel)
- Master Practitioner in de Psycho Energetica (EPECA)
- Therapie Opleiding bij Dr. Wil Wauters (IMP Mechelen)
- Opleiding Transactionele Analyse (TA) (Godeliva Uleners Mechelen)
- Intuïtieve ontwikkeling (3-jarige opleiding Timotheus vzw, door de Vlaamse overheid erkend als gespecialiseerde vormingsinstelling, Merksem).
Werkervaring:
- Ervaring als kind-stagiair en personeelsbegeleiding in Kinderwerking Fabota vzw-Buurtwerk 't Lampeke.

- Daarnaast werkte ik als stagesupervisor in het volwassenenonderwijs (Jeugd- en gehandicaptenzorg, VTI Leuven).
- In 2011 stond ik mee aan de wieg van het opvoedingsondersteunend project ‘Eerste stappen’ (www.eerstestappen.be) in samenwerking met prof. Dr. Patrick Meurs (KU Leuven).
- Eigen zelfstandige praktijk voor integrale life coaching en integratieve psychotherapie te Turnhout
- Momenteel werkzaam te Bornem en te Turnhout in Praktijk De Nieuwe Maan als Integraal Psychotherapeute en life coach
- Te Bornem ook werkzaam als Ritueelbegeleider (Levensfries) omtrent thema's:
leven( geboorte) de liefde (huwelijk, relatie,partnerschap), afscheid (sterven, dood, nagedachtenis)

Neem contact op met Lucia

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Leuvensebaan, 33, Leuvensebaan

3220 Holsbeek

Vlaams-Brabant

Toon telefoonnummer

http://www.luciabertrand.com

http://www.praktijkdenieuwemaan.be

Routebeschrijving