Terug naar boven

Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een methode om verandering teweeg te brengen met als doel gelukkiger, succesvoller, actiever of gezonder te zijn.
Er zijn twee richtingen in coaching: de ene leunt aan bij klassieke therapie waarbij de focus vooral ligt op het behandelen van emotionele verstoringen, klachten of moeilijkheden. Hierbij heeft de coach vooral een ondersteunende en luisterende rol. De andere vorm is vooral gericht op zelfontplooiing, communicatie en het bereiken van doelen. Hierbij heeft de coach een meer sturende, analyserende en adviserende rol. Deze tweede vorm van coaching komt vaak voor in de bedrijfswereld (bijv. job-coach), de sportwereld (bijv. sportcoach) maar ook individueel zoals life-coach of mental-coach. Naast individuele coaching, is coaching ook mogelijk in groep. Business coaching of team coaching is een specifieke vorm van ondersteuning die geboden wordt aan bedrijven, teams, organisaties, verenigingen of groepen. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de groep en kan variëren in vorm zoals bemiddeling, bijscholing, teambuilding, persoonlijke ontwikkeling, personeelsplanning of communicatie. Het is een zeer kortstondige maar zeer interactieve vorm van begeleiding waarbij de team coach vaak een coördinerende of vorminggevende rol speelt.

Kijk ook op Vind-een-Coach.be, dé site voor coaching, voor meer coaches in je buurt.