Terug naar boven

ADHD: Herkennen en omgaan met ADHD - ADD

Voel je je vaak onrustig? Kan je je heel moeilijk concentreren? Of merk je dat je kind hyperactief is? Een therapeut voor ADHD kan zorgen voor meer inzicht, aanvaarding en de behandeling van dit aandachtstoornis.

Vind meteen een therapeut voor ADHD

Of lees meer over:
Wat is ADHD?
ADHD kenmerken volwassenen
ADHD kenmerken kind
ADHD behandeling

Wat is ADHD?

ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder is een gedragsstoornis dat wordt gekenmerkt door concentratietekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Natuurlijk kan je ook één of meerdere van deze kenmerken hebben zonder dat er sprake is van ADHD. Er is pas sprake van ADHD als de aanwezigheid van deze kenmerken zodanig aanwezig is dat het als storend wordt ervaren door de persoon zelf, of door diens omgeving.

Mensen met ADHD kunnen last hebben van één van deze kenmerken, of net van een combinatie van alle drie de kenmerken.

Vind meteen een therapeut voor ADHD.

ADHD kenmerken volwassenen

Naar schatting heeft ongeveer 2% van de volwassenen ADHD. Voor deze diagnose gesteld wordt, is iemand vaak al een tijdje op zoek naar hulp voor verschillende andere klachten.

De belangrijkste kenmerken van ADHD bij mannen en vrouwen zijn onder andere:

 • Levenslange klachten van onrust
 • Concentratieproblemen
 • Moeite met organiseren
 • Hyperactiviteit
 • Impulsiviteit
 • Snel afgeleid zijn
 • Vergeetachtigheid
 • Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
 • Gebrek aan structuur en overzicht

Soms wordt de diagnose ADHD pas op latere leeftijd gesteld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand tijdens de kindertijd geen problemen ervaarde, maar wanneer het niveau of tempo van een opleiding of het werk hoger wordt, er wel klachten ontstaan.

Wanneer je door ADHD niet kan bereiken wat je anders wel zou kunnen bereiken, ontstaat frustratie. Bovendien kan dit ook je zelfbeeld en zelfvertrouwen beïnvloeden.

ADHD kenmerken kind

Als ouder speel je een belangrijke rol in het herkennen van de signalen die bij je kind op ADHD wijzen. Kinderen met ADHD zijn meestal snel afgeleid, kunnen nergens lang de aandacht bij houden, zitten dikwijls te friemelen of wiebelen of lopen steeds rond.

De belangrijkste kenmerken van ADHD bij kinderen zijn onder andere:

 • Moeite om de aandacht lang vast te houden
 • Hyperactief zijn
 • Impulsief gedrag
 • Niet goed kunnen luisteren
 • Moeite om taken af te maken
 • Slordigheid
 • Snel afgeleid zijn
 • Vaak iets vergeten
 • Veel wiebelen, bewegen met de handen of voeten
 • Niet stil kunnen blijven zitten
 • Geen rust nemen, voortdurend bezig zijn
 • Moeilijk kunnen ontspannen
 • Moeilijk rustig kunnen spelen

Dit kan zorgen voor problemen binnen het gezin, op school of in het contact met vriendjes. Natuurlijk hoeven één of meerdere van deze kenmerken niet automatisch op ADHD te wijzen. Een ADHD therapeut kan hier meer duidelijkheid in scheppen.

ADHD behandeling

Het is zeker mogelijk om de symptomen van ADHD te verminderen en problemen die ermee gepaard gaan aan te pakken of te voorkomen.

Meestal wordt er tijdens een ADHD behandeling gewerkt rond een combinatie van psycho-educatie, gedragstherapie en eventueel medicatie.

Samen met een therapeut kan je werken rond inzicht krijgen in ADHD en het aanvaarden van de eigen beperkingen. Er kan bijvoorbeeld gefocust worden op het aanpassen van gedrag of het verbeteren van het zelfbeeld of vergroten van het zelfvertrouwen. Je kan nieuwe vaardigheden aanleren, je gedrag onder controle krijgen en jezelf herontdekken. Hierdoor merk je meestal plots nieuwe talenten en mogelijkheden op.

Ook als ouder kan therapie heel nuttig zijn. Zo leer je op gepaste wijze te reageren op bepaalde gedragingen van je kind.

In sommige gevallen kan medicatie helpen om de behandeling mee te ondersteunen. Geneesmiddelen zijn echter nooit aangewezen zonder begeleidende behandeling.

Tot slot, kan je ook kiezen voor ADHD coaching om bijvoorbeeld te werken rond agendaplanning, communicatie, focus te vinden, enz.

Vind meteen een ADHD therapeut of ADHD coach bij jou in de buurt.