Terug naar boven

Autisme: kenmerken en omgaan met autisme

Vermoed je dat jij of iemand die je kent autisme heeft? Wil je autisme beter leren begrijpen? Of zoek je naar oplossingen voor dagelijkse problemen? Dan kan een autisme therapeut je zeker helpen.

Vind meteen een therapeut voor autisme

Of lees meer over:
Wat is autisme?
Autisme kenmerken
Vormen van autisme
Therapie bij autisme

Wat is autisme?

Autisme is een prikkelverwerkingsstoornis, waarbij drie factoren centraal staan: moeite met sociale vaardigheden, communicatie en flexibel denken.

Sociaal gedrag bestaan uit vele ongeschreven regels, die voor personen met autisme moeilijk te interpreteren of te begrijpen zijn. Hierdoor zijn sociale situaties vaak stresserend. Het niet begrijpen van lichaamstaal, intonatie en abstracte taal, zorgt voor communicatieproblemen.

Personen met autisme komen vaak stroef en gemaakt over. Afhankelijk van het intelligentieniveau kan een persoon met autisme sociaal gedrag aanleren. De handelingen zijn stereotiep en communicatie blijft vaak oppervlakkig. Veranderingen zijn vaak lastig. Naar de buitenwereld toe probeert men zich zo goed mogelijk aan te passen, maar binnenin is het vaak zeer belastend voor een persoon met autisme. Structuur en duidelijkheid geven meestal rust.

Er bestaan veel verschillende vormen van autisme onder de noemer autismespectrumstoornis.

Autisme kenmerken

Iedereen is anders, waardoor er ook grote verschillen kunnen zitten in de autisme kenmerken die iemand met autisme heeft.

Er zijn wel enkele kenmerken die vaak met autisme in verband worden gebracht, namelijk:

 • Moeite met verandering
 • Dingen heel letterlijk nemen
 • Eerlijk en recht door zee
 • Goede analytische vaardigheden
 • Aandacht voor details
 • Loyaal
 • Perfectionistisch
 • Moeite met het bewaren van overzicht
 • Een minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
 • Moeite met smalltalk
 • Nauwkeurig
 • Een hyperfocus
 • Aanleg voor specialisatie
 • Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
 • Tragere informatieverwerking
 • Heel gevoelig of net helemaal niet gevoelig voor zintuigelijke prikkels

Natuurlijk kan je ook één of meerdere van deze kenmerken hebben zonder autistisch te zijn. Vaak is het pas wanneer deze kenmerken voor grote problemen zorgen op het werk, in de vrije tijd of in relaties dat er echt sprake is van autisme. Een psycholoog of therapeut kan via een autisme test deze diagnose stellen.

Vormen van autisme

Er zijn verschillende vormen van autisme die elk hun eigen kenmerken hebben. De verzamelnaam voor al deze verschillende vormen is ASS of Autisme Spectrum Stoornis.

Autistische stoornis

Dit werd vroeger ook wel ‘klassiek autisme’ genoemd. Hierin zijn de basiskenmerken het meest uitgesproken. Maar ook hierin zijn er heel veel nuances en persoonlijke verschillen.

Syndroom van Asperger

Net als bij een autistische stoornis, vertoont iemand met het syndroom van Asperger problemen op sociaal vlak. Er is echter geen sprake van een vertraagde taalontwikkeling of verstandelijke beperking. Mensen met het syndroom van Asperger hebben vooral moeite om te begrijpen wat andere mensen bedoelen, en met zich in te leven in hoe anderen zich voelen. Een ander verschil met ‘klassiek autisme’ is dat mensen met het syndroom van Asperger meer fantasie hebben. Ze hebben meestal een normale tot hoge intelligentie. Door hun intelligentie zijn ze sneller in staat om sociaal gedrag aan te leren. Voor de buitenwereld is dit niet snel zichtbaar, maar intern zorgt het voor heel wat stress. Deze vorm van autisme wordt veelal op latere leeftijd opgemerkt.

PDD-NOS of Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified

Net als bij ‘klassiek autisme’ hebben mensen met PDD-NOS sociale en communicatieve problemen, alleen minder uitgebreid. Daarom wordt in dit geval vaak gesproken over ‘aan autisme verwante problematiek’.

Syndroom van RETT

Het syndroom van RETT is een aangeboren afwijking die bijna uitsluitend voorkomt bij meisjes en zich manifesteert tussen 6 en 18 maanden na de geboorte. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal. Er ontstaat geleidelijk een stilstand in de ontwikkeling, gevolgd door een achteruitgang. Dit betekent dat eerder geleerde vaardigheden zoals praten en lopen opnieuw verleerd worden. Het kind zal steeds minder contact met de omgeving maken en vaak in de handen klappen of de handen wringen. De klachten en het verloop van het syndroom van RETT verschillen per kind.

Syndroom van Heller

Het syndroom van Heller is een aangeboren en zeldzame aandoening. Kinderen met het syndroom van Heller ontwikkelen zich de eerste 2 tot 4 jaar na hun geboorte normaal, maar dan treedt er een terugval op. De motorische, taalkundige en sociale vaardigheden ontwikkelen zich niet verder. Er ontstaan problemen met sociale interactie en veranderingen in het gedrag.

Therapie bij autisme

Hoewel autisme zelf niet te genezen valt, zijn er wel verschillende behandelingen die mensen met autisme kunnen helpen. Therapie kan gericht zijn om zo goed mogelijk te leren leven met autisme, de taalontwikkeling te bevorderen, psychische problemen zoals bijvoorbeeld driftbuien of angst te verminderen, enz.

Ook wanneer je samenleeft met iemand met autisme, kan therapie zinvol zijn. Zo leer mensen met autisme beter te begrijpen en praktische tips toe te passen om beter met mensen met autisme om te gaan.

Vind meteen therapie voor autisme in jouw regio.

Vind ook coaches voor autisme op Vind-een-Coach.be.