Terug naar boven

Terugbetaling Psycholoog

Psychologische hulp voor 6 euro

Rapport KCE

Al enige tijd ijvert men voor terugbetaling voor psychologische zorg. Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) stelt een systeem van terugbetaling voor die ervoor moet zorgen dat geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt.

Het KCE opteert voor een structuur van 2 lagen:

1. In eerste instantie kan iedereen, met milde tot matige klachten, terecht bij een eerstelijnspsycholoog of huisarts. Dit gedurende 5 sessies. De cliënt betaalt zelf 6 euro per sessie.

2. Indien er langer begeleiding nodig is kan, na doorverwijzing, overgestapt worden naar de tweedelijnszorg. Hiervoor dient een verslag opgemaakt te worden door de hulpverlener en de huisarts. Verdere opvolging gebeurt volgens het KCE idealiter binnen een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheid) met multi-disciplinaire ondersteuning.

Eerste stap

Hoewel het rapport zeer positief onthaalt wordt, rijzen er ook enkele bedenkingen.

Het verdere verloop en de haalbaarheid van dit rapport moet nu bekeken worden. Een financiële omschakeling vraagt tijd en overleg met alle instanties. Het aandeel van de artsen wordt in vraag gesteld door de BFP, er mag geen hiërarchische verhouding ontstaan tussen CGG’s en psychologen en de administratieve ballast moet eenvoudiger kunnen.

Het valt te betreuren dat psychotherapeuten en psychologen die werken in een privé-praktijk voorlopig niet zijn opgenomen in dit rapport. Toch kunnen psychotherapeuten en psychologen binnen een privé-praktijk hun werk gewoon verder zetten, enkel vallen zij niet binnen het voorgestelde terugbetalingssysteem. Daar een terugbetalingssysteem in tijden van besparing niet evident te verwezenlijken is en de CGG’s lange wachtlijsten hebben, zullen deze psychotherapeuten en psychologen hier momenteel geen hinder van ondervinden.

Vind een Therapeut.be

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van het verdere verloop.

Bronnen:
kce.fgov.be - publicatie persbericht
BFP - persbericht

Onze partners