Terug naar boven

Internationale Erkende Nederlandstalige School voor Sofrologie (INTENSS)

Cartonstraat 31

8900 Ieper

Introductie

Mentale, fysieke en emotionele ontspanning dankzij de Dynamische Relaxatie

De basisopleiding tot Sofroloog wordt georganiseerd door INTENSS (Internationale Erkende Nederlandstalige School voor Sofrologie), een divisie van de V.V.C.S. Vlaamse beroepsvereniging van Sofrologen en volgt het internationale programma van Sofrocay, de Internationale Sofrologie Academie met vestiging te Barcelona. Sofrocay coördineert meer dan 40 erkende opleidingscentra in Europa (België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Portugal, Spanje, etc.), waar jaarlijks meer dan 800 studenten Sofrologie studeren. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Sofrologie wordt ondersteund door de Autonome Universiteit van Barcelona (UAB).

De opleiding omvat een zeer praktische methode van psychocorporale oefeningen, ondersteund door de theoretische concepten van de Sofrologie. Ze behelst de eerste 4 graden (van een totaal van 12 graden) van de dynamische relaxatie. Ze heeft als doel om een positief, evenwichtig en sereen bewustzijn te ontwikkelen.

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen (ongeveer één zaterdag per maand), gespreid over 2 academiejaren.

Ze heeft zowel een theoretisch als praktisch karakter: zowel de theorie van de methode komt aan bod, als de praktijk die het mogelijk maakt om van daaruit te experimenteren en zo de leven bevorderende voordelen persoonlijk te ervaren en ze aan te passen aan de professionele context.

Daarnaast doorloopt u een eigen persoonlijke training met als doel de oefeningen persoonlijk te integreren alvorens ze zelf te gaan doceren. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

U wordt daarin bijgestaan door een team van coachen, waarmee u op vaste momenten gedurende de opleiding individuele en groepscontacten heeft.

Doelgroep: Zelfstandigen en medewerkers in de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector: medici, paramedici, coachen, verpleegkundigen, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, docenten, onderwijzers …

Locatie opleidingsgroep 2018 - 2020 : VSPW Gent (zie websitelink onderaan), Edgard Tinelstraat 92 te 9040 Gent

Dagindeling : 09.00 - 17.00 uur

Aantal cursisten : max 16

Cursusgeld : 1350 € per academiejaar

Accreditatie * Met het internationaal erkende diploma van deze basisopleiding (2 jaar), kan men vervolgens de opleiding tot Master Sofroloog aanvatten (Sofrocay) * ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie)

Deelnemers uit het Vlaamse gewest kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille. De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding (mogelijkheid tot maximum 40% tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap)

Bijkomende info Studenten zijn gedurende de opleiding automatisch lid van de V.V.C.S. en Sofrocay.

Lees verder

Workshops, cursussen en trainingen, ... georganiseerd door Internationale Erkende Nederlandstalige School voor Sofrologie (INTENSS)

TypeNaamStart datum
OpleidingBasisopleiding Sofrologie 2020 -2021 - Mentale, fysieke en emotionele ontspanning via dynamische relaxatie18 januari 2020

Neem contact op met

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Cartonstraat 31

8900 Ieper

West-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.vlaamsesofrologen.be

http://www.sofrocay.com

Routebeschrijving