Terug naar boven

Netwerk emotioneel lichaamswerk (NEL)

Sint-Annastraat 7

9810 Nazareth

Introductie

Het Netwerk Emotioneel Lichaamswerk (NEL) is een samenwerkingsverband van trainers / coaches / therapeuten uit Vlaanderen die Emotioneel LichaamsWerk (ELW ®) gebruiken als groeibevorderende methode in groeps- en/of individuele begeleiding.

Daarnaast organiseert NEL ook de vierjarige beroepsopleiding emotioneel lichaamswerk®. Deze opleiding bereidt je voor om op zelfstandige basis of in je werkcontext professioneel met de technieken van emotioneel lichaamswerk aan de slag te gaan®. Het eerste jaar van de opleiding kan ook gevolgd worden als 1-jarig groeitraject en er is ook regelmatig een aanbod voor therapeuten en coaches die al in het werkveld staan.

Emotioneel lichaamswerk® beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieperliggende problematiek te helpen verwerken.

Emotioneel lichaamswerk® maakt je bewust van wat je fysiek ervaart in je lichaam en de ermee corresponderende emoties en gedachtepatronen. De technieken van emotioneel lichaamswerk® zijn gericht op het exploreren van de taal van je lichaam, het deblokkeren en laten doorstromen van energie in je lichaam, het uiten en omvatten van emoties, ontmoeten, ontspannen en integreren.

Gebruikte technieken en inspiratiebronnen zijn :
Reichiaans en neo-reichiaans lichaamswerk
Bio-energetica
Rebirthing
Karakterstructuren
Integratieve Massage
Encounterstructuren en groepsdynamica
Belichamingstechnieken (body-talk, gestalt, focussing,...)
e.a. (meditatie, dans, creativiteit, eutonie, sofrologie, chakra-werk)

Lees verder

Neem contact op met

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Sint-Annastraat 7

9810 Nazareth

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.emotioneellichaamswerk.be

Routebeschrijving