Terug naar boven

Steunmaatregelen voor zelfstandigen tijdens coronacrisis

Update: 18/11/2020

Ook tijdens deze tweede golf wordt door de overheid opnieuw financiële steun geboden voor getroffen ondernemers.

We lichten hier steunmaatregelen uit waarvan je als therapeut mogelijks gebruik kan maken. Voor de gedetailleerde regelgeving contacteer je best je boekhouder of je sociaal verzekeringskantoor.

Lees meer over:

Het overbruggingsrecht: de verschillende vormen

 1. Het heropstart overbruggingsrecht (of relance overbruggingsrecht)
 2. Het crisis overbruggingsrecht (of dubbel overbruggingsrecht)
 3. Het klassiek overbruggingsrecht (bij quarantaine)

Het corona-ouderschapsverlof

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen

Het Nieuw Vlaamse Beschermingsmechanisme

Andere steunmaatregelen voor zelfstandigen


Overbruggingsrecht: de verschillende vormen

Als je als zelfstandige werd getroffen door de coronamaatregelen heb je recht op overbruggingsrecht. Er zijn 3 soorten corona overbruggingsrecht.

1. Het heropstart overbruggingsrecht (of relance overbruggingsrecht)

Heb je jouw zelfstandige activiteiten tijdens de eerste lockdown voor minstens een maand moeten onderbreken door de coronacrisis? En ben je ondertussen terug opgestart, maar ondervind je nog steeds hinder waardoor je minstens 10% omzetverlies hebt tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar?

Dan kan je als zelfstandige in hoofdberoep voor de maanden juni t.e.m. december 2020 overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van je heropstart.

Wat is dit?

Je mag je zelfstandige activiteiten hervatten en ontvangt steun omdat corona nog steeds een grote impact heeft op de omzet die je genereert. Het relance-overbruggingsrecht voorziet in een maandbedrag van €1.291 (of van €1.614 voor iemand met gezinslast).

Wat zijn de voorwaarden?

Om het overbruggingsrecht voor opstart te ontvangen, moet je aan alle 4 de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog verboden door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020;
 • De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake sociale distancing;
 • Het tweede en/of het derde kwartaal is er minstens 10% omzetverlies in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019;
 • De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of geen tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten.

Was je niet expliciet verplicht om te sluiten gedurende de eerste lockdownperiode, dan kan je geen aanspraak maken op het heropstart overbruggingsrecht, ook niet indien je gedurende die eerste lockdown wel gebruik maakte van het overbruggingsrecht.

In dit geval kan je een aanvraag indienen voor het klassieke overbruggingsrecht. Deze aanvragen zullen dan op individuele basis bekeken worden. Neem contact op met je sociaal secretariaat om dit na te gaan.

Hoe aanvragen?

Je kan deze steunmaatregel aanvragen via je sociaal secretariaat. Aanvragen voor de maand oktober zijn mogelijk sinds 24 oktober. Je kan je aanvraag indienen tot en met 31 december 2020. Heb je mogelijk recht op een dubbele uitkering? Dan wordt aangeraden om voor oktober en november het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting aan te vragen en niet de relance-uitkering omdat je deze twee uitkeringen niet kan combineren.

2. Het crisis overbruggingsrecht (of dubbel overbruggingsrecht)

Moet je tijdens deze 2e golf opnieuw je activiteiten geheel of gedeeltelijk verplicht onderbreken door coronamaatregelen? Dan ontvang je voor oktober en november een dubbele uitkering! Zo krijg je zonder gezinslast €2.583 en met kinderen ten laste €3.228.

Wat zijn de voorwaarden?

Je wordt als zelfstandige rechtstreeks getroffen door de coronamaatregelen en moet je activiteiten geheel of gedeeltelijk onderbreken sinds het Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020 (of elk later Ministerieel Besluit).

Hoe aanvragen?

Je kan deze steunmaatregel aanvragen via je sociaal secretariaat.

3. Het klassiek overbruggingsrecht (bij quarantaine)

Sinds september kan je als zelfstandige in bepaalde gevallen nog een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

Moet je door corona zelf in quarantaine of de zorg opnemen van kinderen waarvan de klas (school of kinderopvang) werd gesloten? Dan kan je beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht.

De uitkering bedraagt € 322,92 (zonder gezinslast) of € 403,53 (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan van het klassieke overbruggingsrecht genieten indien je aan een van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet in quarantaine en moet je activiteiten volledig onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.
 • Je staat in voor de zorg van je kind(eren) door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor moet je je activiteiten volledig onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.

Hoe aanvragen?

Je kan het klassieke overbruggingsrecht aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds.


Het corona-ouderschapsverlof

Vanwege de coronacrisis is een nieuwe, aparte vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen om ouders te helpen bij de combinatie van werk en opvang van de kinderen.

Wat is dit?

Heb je jouw zelfstandige activiteit in de maanden mei, juni, juli, augustus of september gedeeltelijk moeten onderbreken omdat je moest zorgen voor een kind van jonger dan 12 jaar (of voor een kind met een beperking tot 21 jaar)? Dan kan je corona-ouderschapsverlof aanvragen.

Hoeveel steun ontvang je?

Je ontvangt €532,24 per maand (of €638,69 als je verlof neemt voor de opvoeding van een kind met beperking).

Ben je een alleenstaande zelfstandige met minstens één kind fiscaal ten laste? Dan krijg je een uitkering van €1.050 per maand.

Let op: het corona-ouderschapsverlof kan je niet combineren met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel zoals het overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag voor de maanden juli, augustus en september kan tot en met 31 december 2020. Het is mogelijk om meteen voor meerdere maanden de uitkering aan te vragen.

Je vraagt het corona-ouderschapsverlof aan via de website van je sociale zekerheidsfonds.


Uitstel van sociale bijdragen

Heb je het financieel moeilijk in deze tijden, dan kan je als zelfstandige uitstel (of soms ook vrijstelling) vragen van je sociale bijdragen.

De specifieke toepassing hiervan bevraag je best bij je boekhouder, je sociaal verzekeringskantoor of bekijk de mogelijkheden via Vlaio.


Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

Ben je zelf ziek, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering.

Lees hierover meer op onze pagina 'Wat bij ziekte als zelfstandig hulpverlener?'.


Het Nieuw Vlaamse Beschermingsmechanisme

Lijd je tussen 1 oktober en 15 november 2020 OF tussen 19 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van meer dan 60% (excl. btw) ten opzichte van dezelfde periode in 2019? Dan kan je beroep doen op het Nieuw Vlaamse Beschermingsmechanisme.

Wat is dit?

Je krijgt als zelfstandige in hoofdberoep 10% van je omzet in diezelfde periode van vorig jaar (of voor een gelijkaardige periode als je een beginnend ondernemer bent).

Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan ontvang je 5% van je omzet in diezelfde periode van vorig jaar.

Wat is de maximale steun die je kan ontvangen?

Bij keuze voor periode 1 oktober tot 15 november 2020:

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Bij keuze voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020:

 • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Hoe aanvragen?

Deze steun kan aangevraagd worden sinds 16 november 2020 op de website van Vlaio.


Andere steunmaatregelen voor zelfstandigen

Naast bovenstaande acties zijn er nog verschillende andere maatregelen voor zelfstandigen en werkgevers. Een overzicht hiervan kan je bekijken via:

Bronnen:

Disclaimer: deze pagina werd bijgewerkt op 18 november 2020. Deze informatie wordt u vrijblijvend aangeboden door VindeenTherapeut.be en I-Publicity, maar is geen onderdeel van onze dienstverlening. VindeenTherapeut.be en I-Publicity kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verspreiden van foutieve of onvolledige informatie. Neem voor meer informatie contact op met je sociaal verzekeringskantoor.


Hieronder vind je ter volledigheid de oude steunmaatregelen gedurende de lockdown-periode in maart, april en mei 2020. De informatie hieronder wordt niet meer ge-update.De overheid heeft enkele ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk af te remmen. Hoewel deze maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, hebben ze ook een grote impact op veel zelfstandigen in zowat alle sectoren. Om de economische impact te beperken en zelfstandigen te beschermen, werden enkele steunmaatregelen ingevoerd.


Hieronder vind je een overzicht van de reeds getroffen maatregelen waar jij als zelfstandig hulpverlener dus ook recht op hebt.Als zelfstandig hulpverlener kan je mogelijk gebruikmaken van:

Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Compensatiepremie

Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Vrijstelling van sociale bijdragen

Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

100 miljoen waarborglening

Uitbreiding hinderpremie

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Ondersteuning van de bank


Overbruggingsrecht: Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep

Wat?

Zelfstandigen in hoofdberoep die de impact van de coronamaatregelen voelen, komen in aanmerking voor financiële steun. Deze bedraagt 1291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1614,10 euro met gezinslast.

Voor zelfstandigen die wegens overmacht zelf de beslissing nemen om te sluiten, bv. door te weinig klanten of uit voorzorg, is er een financiële uitkering mogelijk vanaf een sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze maatregel is er voor de maanden maart en april, een verlenging nadien is mogelijk.

Wat met spoedgevallen?

Het aanbieden van niet-urgente zorg tijdens je gesloten periode kan resulteren in een verlies van het overbruggingsrecht. Dien je als hulpverlener gedurende je gesloten periode toch dringende (para-) medische zorg te bieden, dan kan dat zonder verlies van je uitkering. Spoedgevallen mag je dus nog steeds opvolgen. Ook kleine activiteiten zoals het opvolgen van je telefoons en e-mails noodzakelijk voor het voorbestaan van jouw onderneming zijn trouwens toegestaan.

Deadline aanvraag

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kan het nodige formulier daarvoor meestal downloaden op hun website. Zij zullen dan elke aanvraag geval per geval bekijken.

Doe je aanvraag voor het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking.

 • voor maart: voor 30.09.2020
 • voor april: voor 31.12.2020

Compensatiepremie

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Ondernemers en bedrijven die een grote omzetdaling kennen als gevolg van de coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid een compensatiepremie krijgen om hun verliezen deels te compenseren. Heb je door de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 60% gehad? En dit tijdens de periode van 14 maart tot 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar? Dan kan je aanspraak maken op de corona compensatiepremie.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt deze compensatiepremie €3.000, voor zelfstandigen in bijberoep €1.500.

Deadline aanvraag

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30 juni 2020. Je kan de compensatiepremie hier zelf aanvragen of dit door je boekhouder laten doen.

Verschil met corona hinderpremie?

De corona compensatiepremie is er voor zelfstandigen die nog werken of niet verplicht waren om te sluiten. Was je tijdens de coronacrisis wel verplicht om te sluiten? Dan kan je beroep doen op de corona hinderpremie. De hinderpremie en compensatiepremie zijn niet met elkaar cumuleerbaar.

Vermindering voorafbetalingen sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Als je als zelfstandige in de loop van het jaar merkt dat je inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van je bijdrage, kan je een verlaging van de bijdrage vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Om aanspraak te kunnen maken op een verlaging dient je inkomen onder een wettelijk bepaalde grens te vallen. Die kan je nagaan op de website van jouw sociale verzekeringsfonds. Let ook goed op, want als je uiteindelijke inkomen toch de gekozen grens overschrijdt, dan zal je bijdrage opnieuw verhogen en dien je binnen het bijdragejaar voldoende bij te storten. Volg dit dus goed op.

Een vrijstelling van de sociale bijdragen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep

Wat?

De overheid voorziet ook de mogelijkheid om een volledige of gedeeltelijk vrijstelling aan te vragen voor je sociale bijdragen in tijden van crisis zoals deze. Om deze aan te kunnen vragen dien je aan te tonen dat je je, wegens overmacht, in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Perioden waarvoor je geen bijdrage betaalt tellen NIET meer voor je verworven pensioen. Het is echter wel mogelijk om, binnen een periode van 5 jaar na vrijstelling, de sociale bijdragen toch nog te betalen om zo je pensioenrecht te herstellen.

Meer informatie en de mogelijkheid om je aanvraag in te dienen vind je op de website van de RSVZ

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deadline aanvraag

Je moet deze aanvraag indienen bij je sociaal zekerheidsfonds vóór 15 juni 2020.

De snelste manier is via e-mail. Je vindt het e-mailadres van je sociaal verzekeringsfonds op hun website of op je afrekening. Vermeld in de e-mail zeker:

 • In het onderwerp van de e-mail: ‘Aanvraag betalingsuitstel coronavirus’
 • Je klantnummer (vind je terug op je afrekening)
 • Je naam, voornaam en woonplaats
 • Je ondernemingsnummer
 • De naam en zetel van je bedrijf

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Welke ondernemingen?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld (bijvoorbeeld een aanvraag voor bedrijfsvoorheffing, een aanvraag voor btw, enz. indien voor jou van toepassing), die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Crisiswaarborg

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan. Op deze manier kunnen 1000 leningen van 100.000 euro voor 75% gewaarborgd worden.

Deadline aanvraag

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan vanaf 13 maart 2020 contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij.

Uitbreiding hinderpremie

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Rond deze premie is er zeer grote onduidelijkheid over wie wel of niet hiervoor in aanmerking komt. Normaal gezien was het zo dat deze premie ENKEL beschikbaar is bij een verplichte sluiting. Ondertussen zijn er stemmen die het volgende zeggen:

"In principe kom je in aanmerking als het onmogelijk is je werk vanop afstand uit te voeren én als de fysieke afstand van 1,5 meter (social distancing) niet kan gegarandeerd worden tussen jou en je klant én als jouw beroep niet behoort tot de lijst met uitzonderingen van ‘cruciale sectoren’ of ‘essentiële diensten’."

Vraag dit dus na bij jouw sociaal secretariaat en leg hun jouw specifieke situatie uit.

Deadline aanvraag

Jouw aanvraag dient online bij VLAIO ingediend te worden uiterlijk op 18 juni 2020.

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Voeg daar de betaaltermijn van 2 maanden aan toe en dit betekent een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit zal de komende maanden alvast wat druk op de cashflow van bedrijven wegnemen.


Nog vragen?

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar het Callcenter Corona: 0800 12 018. Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.
Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.

Je kan ook online al heel wat informatie terugvinden:DISCLAIMER: Dit artikel werd opgesteld op 20 maart 2020. De informatie die we ontvangen verandert voortdurend. We doen ons uiterste best om jullie correct en uitgebreid te informeren,-. Wegens constante veranderingen kunnen wij echter niet garanderen dat onze informatie ten allen tijde 100% juist en up-to-date is. Het kan ook niet worden gegarandeerd dat elke zelfstandige hulpverlener van (al) deze steunmaatregelen gebruik zal kunnen maken. Bij onduidelijkheden contacteer je dus altijd best het Callcenter Corona of je sociaal zekerheidsfonds. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke wijzigingen in deze maatregelen.