Terug naar boven

Aurélie Bovyn

Groepspraktijk De Balansvogel

Cliëntgerichte therapeut

Pierre D'Hauwerstraat 18

9600 Ronse

Introductie

Wanneer kinderen zich niet goed in hun vel voelen dan merken we dat vaak aan hun gedrag. Ze huilen veel, worden snel boos of zijn prikkelbaar, hebben vaak ruzie met anderen, kunnen moeilijk vriendjes maken, ze slapen slecht of hebben elke nacht last van nachtmerries, eten verloopt moeilijker, ze trekken zich terug, stellen druk gedrag, enzovoort. Kortom een waaier aan moeilijkheden waarmee ze ons
proberen duidelijk te maken dat er iets scheelt. Men noemt dit ‘signaalgedrag’.

Praten over hun gevoelens of moeilijkheden is voor de meeste kinderen (en soms ook voor volwassenen) niet vanzelfsprekend. Emoties kunnen erg ingewikkeld of overspoelend zijn. Vaak weten kinderen (op bewust niveau) zelf niet altijd goed wat er aan de hand is, “waarom” ze zich zo gedragen en wat er zich aan hun binnenkant afspeelt of kunnen ze het niet altijd onder woorden brengen. Daarom start ik steeds met een verkennende fase waarbij ik vertrek vanuit de vragen en bezorgdheden van de ouders en/of het kind of de jongere. Deze kennismakingsfase kan onder andere bestaan uit een intakegesprek met de ouders en het kind of jongere, vragenlijsten voor ouders (en eventueel de school) en een individueel belevingsonderzoek bij het kind. Tijdens dit sociaal-emotioneel belevingsonderzoek proberen we aan de hand van kindvriendelijke opdrachten (tekeningen, verhalen, spel, gesprekje, ... aangepast aan de leeftijd van het kind) zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en hoe de klachten of moeilijkheden mogelijks hierbinnen gekaderd kunnen worden. Via spel en tekeningen kunnen kinderen ons vaak makkelijker vertellen wie ze zijn en hoe het met hen gaat. Hoe ouder het kind is en ook bij jongeren zal er meer via gesprek gewerkt worden, afhankelijk van de noden en behoeften.
In het adviesgesprek met de ouders worden de bevindingen en de sociaal- emotionele ontwikkeling van
het kind besproken om van daaruit samen tot een therapievoorstel te komen. Dit kan onder andere bestaan uit individuele spel- of gesprekstherapie voor het kind of de jongere, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, ouder-kind-therapie, … Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind, de aard van de problematiek en de vraag en verwachtingen van de ouders, kind of jongere.

Kinder- en jongerentherapie:
Tijdens individuele therapie met het kind stem ik mij af op de noden en behoeften die het kind laat zien, alsook zijn favoriete kanaal om zich te uiten en te communiceren over zijn binnenwereld. Sommige laten hun binnenkant zien via tekeningen, knutselen, het schrijven en maken van verhalen, liedjesteksten,
beweging, gesprekjes, via spel, … Ongeacht het materiaal dat ze kiezen, zullen de thema’s die voor hen belangrijk zijn en meespelen naar boven komen. Vaak is dat via spel. Spelen is namelijk de taal van kinderen!
Binnen speltherapie maken we op een veilige manier contact met de belevingswereld van het kind en kan het zijn gevoelens en ervaringen opnieuw uitspelen, doorleven en verwerken in contact met een afgestemde therapeut die vervolgens ook indien nodig de vertaling kan maken naar de ouders. Via
verbindend ouder-kindspel kunnen ouders en kind elkaar ook weer beter leren begrijpen doordat ze dezelfde taal gaan spreken, de taal van het hart.
Bij jongeren zal het aandeel ‘gesprekstherapie’ vaak groter zijn dan bij jongere kinderen. Ook hier wordt er afgestemd op de noden van de jongere.

Ouderbegeleiding:
Kinderen zijn vaak een spiegel en laten ons heel veel zien. Ook de kantjes die we lastiger vinden om mee geconfronteerde te worden. Omdat je als ouder sterk emotioneel betrokken en begaan bent met je kind, is het ook niet altijd makkelijk om achter het signaalgedrag van je kind te kijken naar de onderliggende boodschap ervan. Soms lukt dit wel, maar blijft het moeilijk om de gepaste afstemming of aanpak te vinden. Als kindertherapeut help ik je als ouder hierin graag op weg. Samen zoeken we naar manieren om je kind beter te begrijpen en te ondersteunen in zijn of haar emotionele behoeften en noden, naast het liefdevol begrenzen van het “probleemgedrag”. Vaak hebben ouders en kinderen al een hele weg afgelegd. Misschien betekende het een grote stap om hulp te zoeken of worstel je met schuld- en schaamtegevoelens. Je bent welkom met alle emoties en vragen die de moeilijkheden van je kind bij jou oproepen en ik bied je hierin graag de gepaste ondersteuning.
En ook tijdens de oudergesprekken vertrek ik steeds vanuit de beleving en hulpvragen van de ouders. Ik vind het belangrijk om hen te nauw te betrekken bij het therapeutisch proces van hun kind, rekening houdend met de privacy en vertrouwensband met het kind. Ouders zijn namelijk diegene die hun kind op lange termijn verder zullen begeleiden en leren omgaan met allerlei hindernissen die ze op hun pad kunnen tegenkomen. Als therapeut bieden we steun en evenwicht voor onderweg.

Ik werk steeds op het tempo van het kind en zijn ouders om hen vanbinnen uit sterker te maken waar dat nodig is. De innerlijke beleving(swereld) van het kind en de ouders staat hierbij voorop. Als cliëntgericht psychotherapeut voor kinderen, jongeren en hun context zie ik de therapieruimte vooral als een veilige experimenteerruimte van nieuw gedrag, waar ondergesneeuwde emoties en weggestopte gedachten geuit kunnen worden. Vanuit het hier en nu van de therapeutische relatie werk ik graag ervaringsgericht. Daarnaast vertrek ik als kindertherapeut hoofdzakelijk vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.


In 2018 richtte ik de multidisciplinaire Groepspraktijk De Balansvogel te Ronse op. Wij werken nauw samen in een klein team. Als team vinden wij het belangrijk om onze kennis en ervaring met elkaar te delen en overleggen wij op regelmatige basis. Ons aanbod bestaat uit psychotherapie (kinderen en volwassenen), lichaamsgerichte therapie (individueel en in kleine groep), psychodiagnostiek (specialisatie kinderen), kinesitherapie (kinderen) en loopbaanbegeleiding.
Samen bieden wij u binnen De Balansvogel houvast en evenwicht voor onderweg. Op onze website kan u meer informatie vinden over het team en onze werking.

Tijdens de COVID-periode nemen wij de nodige veiligheidsmaatregelen om u te kunnen ontvangen in de praktijk (zie website voor alle maatregelen). Online-consultaties zijn tevens mogelijk in overleg met uw therapeut. Samen zoeken we naar de meest wenselijke situatie rekening houdend met uw zorgnoden en -vragen en uw fysieke gezondheidstoestand.

Lees verder

Therapievormen

Cliëntgerichte therapie / clientcentered therapy Kindertherapie Speltherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Emotionele problemen Hechtingsstoornis Innerlijke conflicten Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Baby's Kinderen Jongeren Jong volwassenen Ouders Gezinnen Samengestelde gezinnen

Bereikbaarheid

Met parking Dicht bij trein station Bereikbaar met openbaar vervoer Dicht bij bushalte Vlot bereikbaar met de auto

Plaats

Groepspraktijk In de therapiepraktijk Therapie via video call (Skype, Zoom e.a.)

Consulttype

Individuele therapie Gezinsbegeleiding Gezinstherapie

Talen

Nederlands

Werkmomenten

ma-vrij 9h30-21h

Wachtlijst

nee

Prijs voor een consult

50€ of 60€

Duur van de sessie

45 min (kind), 60 min (jongeren, oudergesprek)

Opleiding

Psychologisch Consulent, Katho Kortrijk (2003-2006)
Vierjarige psychotherapie-opleiding: ‘Experiëntieel integratief psychotherapeut voor kinderen, jongeren en hun context’, Faculteit voor Mens en Samenleving Turnhout (2010-2014)
Opleiding 'Ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren', Tine Maeyens, (2013)
Opleiding 'Speltherapie', Tine Maeyens, (2015)
Jaartraining 'Psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid', Jooske Kool, Stichting uit eigen beweging, (2016-2017)
Diverse bijscholingen rond psychodiagnostiek, kinderen in (echt)scheidingsituaties, autismespectrumstoornissen, sensorische prikkelverwerking, verbindende communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en emotionele pijn en verlieservaringen bij kinderen en jongeren.

Terugbetaling

Gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via de mutualiteiten.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC), Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)

Neem contact op met Aurélie

Pierre D'Hauwerstraat 18

9600 Ronse

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.debalansvogel.be

Routebeschrijving