Terug naar boven

Mia Meutermans

Psychotherapie, gesprekken en creatieve werkvorme

Klinisch psycholoog

Voskeslaan, 36A

9000 Gent

Introductie


Algemeen

Reeds meer dan 20 jaar ben ik werkzaam als zelfstandige psycholoog/ psychotherapeut in Zellik en in Gent. Ik richt me tot volwassenen en jongeren met diverse problemen. Zo heb ik een rijke ervaring opgebouwd in begeleiden van moeilijkheden gerelateerd aan gebrek aan zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld, depressies, angsten, verwerking van trauma's, rouwproblematiek, opvoedingsvragen, werkgerelateerde thema's zoals burn out relatiemoeilijkheden, zingevings en existentiële vragen.

Ik heb ook een grote affiniteit met alle thema's gerelateerd aan creativiteit zoals creatieve blokkade, zoeken naar inspiratie, omgaan met stress enz... .

Werkwijze

Psychotherapie

In een eerste gesprek nemen we tijd om je hulpvraag uit te diepen en breder te kaderen. We bekijken samen de mogelijkheden van therapie in functie van wat nodig is.

Doorheen het verder verloop van de therapie wordt stilaan duidelijker in welke richting verandering zich zal dienen te voltrekken. De concrete manier van werken sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij wat je nodig hebt. De nadruk ligt op bewuster worden van jezelf, van hoe jij met anderen omgaat, stilstaan bij situaties die zich voordoen... enz . Praten over thema's roept ook emoties op waar we in de gesprekken ook zorg voor dragen.

In de therapie werk ik vaak met creatieve technieken zoals schrijfoefeningen en beeldende therapie. Deze invalshoek biedt letterlijk een andere kijk en kan een krachtig gebeuren zijn dat aanvullende informatie geeft . Voor deze oefeningen is geen enkele voorkennis vereist .

Wat in geval van annulatie ?

Een gesprek kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden, best telefonisch via een bericht. Indien een gesprek minder dan 48 uur op voorhand wordt geannuleerd, dient men de afspraak te vergoeden, gezien op zo een korte termijn geen andere cliënt kan verwittigd worden. Ook in geval men niets laten weten en men niet naar de afspraak komt, dient men de afspraak te vergoeden.

Supervisie voor therapeuten

Ik geef ook supervisie aan therapeuten in opleiding of therapeuten die willen stilstaan bij hun praktijk. Hierbij kunnen zowel cases worden besproken als dat persoonlijke thema's aan bod kunnen komen.

Talentenbox van Luk Dewulf

We starten met een sessie van 1u30 waarbij we op zoek naar je 8 toptalenten. Aan de hand van een vragenlijst en met de kaartjes en de beschrijvingen ontdek je waar je grootste troeven zitten. In een vervolgsessie staan we stil bij de vaardigheden die je dient te ontwikkelen om je talenten in goede banen te leiden en vervolgens kijken we naar de contexten waar jij met je eigenheid het best tot je recht komt.

The Artists Way

Ben je op zoek naar inspiratie ? Wil je je eigen creativiteit (her)ontdekken ? Dan is The Artists Way iets voor jou. Dit traject werd ontwikkeld door Julia Cameron. Aan de hand van haar boek bespreken we belangrijke thema's van creativiteit en via concrete schrijf- en andere oefeningen wordt het heel concreet toegespitst op jouw leven. Dit traject kan individueel gevolgd worden. Je kan daarbij kiezen voor de volledige reeks van 12 weken of een ingekorte versie van 6 weken.

Regelmatig geef ik ook workshops voor groepen gebaseerd op The Artists Way.


Lees verder

Therapievormen

Online-therapie (chat / e-mail) Beeldende therapie Psychotherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Laag zelfbeeld Corona angst Weinig zelfvertrouwen Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Ouderen Jongeren Jong volwassenen

Bereikbaarheid

Vlot bereikbaar met de auto Dicht bij bushalte Met parking Dicht bij trein station Bereikbaar met openbaar vervoer

Plaats

In de therapiepraktijk Therapie via video call (Skype, Zoom e.a.) Therapie over het internet Therapie in de buitenlucht Therapie via telefoon - gsm

Consulttype

Individuele therapie Begeleiding in een bedrijf of vereniging

Talen

Nederlands

Inschrijvingsnummer Psychologencommissie

602129688

Visumnummer klinisch psycholoog

288592

Werkmomenten

woensdag middag tot avond

Wachtlijst

geen

Prijs voor een consult

70 euro . Ik sta op de lijst van verschillende mutualiteiten die een gedeeltelijke terugbetaling voorzien van een aantal gesprekken.

Duur van de sessie

een uur

Opleiding

Licentiate klinische psychologie
Aggregaatsdiploma
Postgraduaat in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie
Begeleiden van diverse vormen van seksueel misbruik
Creatieve werkvormen

Terugbetaling

Er is een kleine tussenkomst van de mutualiteiten.

Beroepsvereniging

BFP (Belgische Federatie Psychologen)
VVKP (Vereniging voor Klinisch Psychologen)
VVCEPC ( Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie)

Neem contact op met Mia

Voskeslaan, 36A

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.linkedin.com/in/mia-meutermans-88547a37

https://www.facebook.com/KlinischpsycholoogMiaMeutermans/

Routebeschrijving