Terug naar boven

Mia Meutermans

Psychotherapie en workshops

Klinisch psycholoog

Voskeslaan, 36A

9000 Gent

Introductie

Algemeen

Reeds meer dan 20 jaar ben ik werkzaam als zelfstandige psycholoog/ psychotherapeut in Zellik en in Gent. Ik richt me tot volwassenen en jongeren met diverse problemen. Zo heb ik een rijke ervaring opgebouwd in begeleiden van moeilijkheden gerelateerd aan gebrek aan zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld, depressies, angsten, verwerking van trauma's, rouwproblematiek, opvoedingsvragen, werkgerelateerde thema's zoals burn out relatiemoeilijkheden, zingevings en existentiële vragen.

Ik heb ook een grote affiniteit met alle thema's gerelateerd aan creativiteit zoals creatieve blokkade, zoeken naar inspiratie, omgaan met stress enz... .

Werkwijze

Psychotherapie

In een eerste gesprek nemen we tijd om je hulpvraag uit te diepen en breder te kaderen. We bekijken samen de mogelijkheden van therapie in functie van wat nodig is.

Doorheen het verder verloop van de therapie wordt stilaan duidelijker in welke richting verandering zich zal dienen te voltrekken. De concrete manier van werken sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij wat je nodig hebt. De nadruk ligt op bewuster worden van jezelf, van hoe jij met anderen omgaat, stilstaan bij situaties die zich voordoen... enz . Praten over thema's roept ook emoties op waar we in de gesprekken ook zorg voor dragen.

In de therapie werk ik ook graag met creatieve technieken zoals schrijfoefeningen, tekenen, met voorwerpen of popjes iets letterlijk zichtbaar maken. Deze invalshoek biedt letterlijk een andere kijk en kan een krachtig gebeuren zijn dat aanvullende informatie geeft .

Talentenbox van Luk Dewulf

We starten met een sessie van 1u30 waarbij we op zoek naar je 8 toptalenten. Aan de hand van een vragenlijst en met de kaartjes en de beschrijvingen ontdek je waar je grootste troeven zitten. In een vervolgsessie staan we stil bij de vaardigheden die je dient te ontwikkelen om je talenten in goede banen te leiden en vervolgens kijken we naar de contexten waar jij met je eigenheid het best tot je recht komt.

The Artists Way (zie websitelink onderaan)

Ben je op zoek naar inspiratie ? Wil je je eigen creativiteit (her)ontdekken ? Dan is The Artists Way iets voor jou. Dit traject werd ontwikkeld door Julia Cameron. Aan de hand van haar boek bespreken we belangrijke thema's van creativiteit en via concrete schrijf- en andere oefeningen wordt het heel concreet toegespitst op jouw leven. Dit traject kan individueel gevolgd worden. Je kan daarbij kiezen voor de volledige reeks van 12 weken of een ingekorte versie van 6 weken.

Regelmatig geef ik ook workshops voor groepen gebaseerd op The Artists Way.

Registratienummer psychologencommissie 602103772

Lees verder

Specialisaties

Psychotherapie Klinisch psycholoog Creatieve therapie Supervisie Cliëntgerichte therapie / clientcentered therapy Traumatherapie Psycholoog Assertiviteitstraining Psychologische zorg en hulpverlening Therapie via skype of telefoon Meer ...

Ondersteuning bij

Laag zelfbeeld Weinig zelfvertrouwen Zelfontplooiing Persoonlijke ontwikkeling Verwerking kinder- en jeugdtijd Rouwverwerking Angst - Sociale angsten Zelfzorg Depressie Zingeving en zingevingsvragen Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Vrouwen Mannen Ouderen Jongeren Jong volwassenen

Bereikbaarheid

Vlot bereikbaar met de auto Dicht bij bushalte Dicht bij trein station Bereikbaar met openbaar vervoer

Plaats

Groepsbegeleiding in het bedrijf In de therapiepraktijk Therapie via skype

Consulttype

Individuele therapie

Talen

Nederlands

Registratienummer psychologen

602103772

Werkmomenten

woensdag tot 21 u. Wat in geval van annulatie ? Als je meer dan 24 uur op voorhand annuleert , dan is dit kosteloos. Indien je minder dan 24 uur voor de sessie annuleert, wordt de voorziene sessie aangerekend gezien dan geen andere cliënt kan verwittigd worden.

Wachtlijst

geen

Prijs voor een consult

55 euro

Duur van de sessie

een uur

Opleiding

Licentiate klinische psychologie
Aggregaatsdiploma
Postgraduaat in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie
Begeleiden van diverse vormen van seksueel misbruik
Creatieve werkvormen

Beroepsvereniging

BFP (Belgische Federatie Psychologen) VVKP (Vereniging voor Klinisch Psychologen) VVCEPC ( Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie)

Workshops, cursussen en trainingen, ... georganiseerd door Mia Meutermans - Psychotherapie en workshops

TypeNaamStart datum

Neem contact op met Mia

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Voskeslaan, 36A

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.linkedin.com/in/mia-meutermans-88547a37

https://www.facebook.com/KlinischpsycholoogMiaMeutermans/

http://www.theartistsway.be

Routebeschrijving