Terug naar boven

Sofie Vandevelde

praktijk in Brugge en in Torhout (Alethiea)

EFT therapeut

Karel Serweytensstraat 8

8000 Brugge

Introductie

Ik werk in een praktijk in Brugge en in een groepspraktijk, gelegen te Torhout. Daar sta ik, als arts-psychotherapeut, in voor individuele psychotherapie voor volwassenen.

Door de Corona crisis werk ik zowel via video call, als via de klassieke face to face gesprekken.

DOELGROEP

Ik richt mij voornamelijk op:

Identiteitsproblemen: je niet goed voelen in je vel, je anders gedragen dan je bent, je niet laten kennen, moeilijk keuzes maken, je leven niet op de sporen krijgen, vragen over seksuele geaardheid,...

Zelfbeeld: weinig zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoelens, jaloers zijn van anderen, nooit tevreden over jezelf, erg perfectionistisch en streng zijn voor jezelf,…

Depressie: burn-out, futloosheid, alles zwart zien, negatief ingesteld zijn, zelfmoordgedachten,…

Angst: verlegenheid, faalangst, afhankelijk zijn van anderen,...

Verwerkingsproblemen: omgaan met verlies, relatiebreuk, echtscheiding, een onverwerkt verleden,…

Relationele moeilijkheden: zich afzonderen, pesten op het werk, steeds ruzie hebben, niet kunnen opkomen voor jezelf,...

Levensfaseproblemen: loskomen van thuis, eenzaamheid, angst voor de toekomst, kinderen uit huis,...

...

VISIE

Verandering en ontwikkeling is een complex samenspel van verschillende factoren. Daarom pinnen we ons niet vast op een enkel theoretisch kader, maar bekijken we de zaak vanuit meerdere hoeken. In begeleidingen hebben wij oog voor zowel de dynamiek van elk individu als van de context waarin hij leeft. We kijken naar het verleden, en zoeken ook naar concrete oplossingen voor de verdere toekomst.

Maatwerk

Een duidelijke diagnose is niet altijd noodzakelijk om aan de slag te gaan. Het komt er immers op aan verder te kunnen op persoonlijk vlak, in het gezin, de school of werkcontext en de directe omgeving. We leggen daarom de klemtoon op begeleiding en therapie. En dit is steeds maatwerk. Geen pasklare remedies, maar samen zoeken naar het beste antwoord voor jouw situatie. Wanneer wij twijfelen over de richting die we best volgen, adviseren wij om een onderzoek te laten gebeuren naar de oorzaak en de betekenis van de problemen. Een diagnose geeft een naam aan het probleem en verklaart een aantal moeilijkheden die je ervaart. Dit kan bij een psychiater, bij een externe dienst waar wij geregeld mee samenwerken, of bij een dienst naar keuze. De doelstellingen die jij voor ogen hebt, zijn ons vertrekpunt.

Deskundige en betrokken begeleiding. Beide praktijken staan garant voor deskundige en betrokken begeleiding. Geen kille wetenschappelijke benadering van je probleem, maar in de eerste plaats een luisterend oor. Open communicatie en een goede werkrelatie is een belangrijke basis en daar wordt ook veel aandacht aan besteed.

EMOTION-FOCUSED THERAPIE (EFT):

(Niet te verwarren met emotion freedom therapie of tapping!!!). Emotion Focused Therapie is een wetenschappelijk onderzochte gesprekstherapie en houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie (gevoelens) in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie. We kunnen immers nog zo overtuigd zijn van iets, maar als onze gevoelens niet mee willen, dan komen we er vaak niet. Dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm.
Heel wat psychologische problemen zijn emotionele problemen. EFT wordt dan ook bijvoorbeeld ingezet voor cliënten met een depressie, psychisch trauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een te weinig ontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties zal de nadruk eerder liggen op het regelen van emoties, zodat deze niet meer zo overspoelend zijn.
Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een helpende relatie waarin de nadruk ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is.


Verder gebruik ik wel vaker elementen uit de acceptance & commitment therapie (ACT) en dan meer in het bijzonder enkele Mindfulness oefeningen.

Ik gebruik aanvullend nog EMDR (eye movement, desensitization and reprocessing)

In 2019 volgde ik een basiscursus in dialectische gedragstherapie.

CONTACT

Praktijk in Brugge

Karel Serweytensstraat 8, 8000 Brugge

Groepspraktijk Alethiea

Rozeveldstraat 84, 8820 Torhout

Lees verder

Specialisaties

Therapie via video call of telefoon EMDR – eye movement desensitization and reprocessing EFT - emotion focused therapy Meer ...

Ondersteuning bij

Depressie Burnout / burn-out Bore-out Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen

Bereikbaarheid

Bereikbaar met openbaar vervoer Vlot bereikbaar met de auto

Plaats

Groepspraktijk In de therapiepraktijk Therapie via video call (Skype, Zoom e.a.)

Consulttype

Individuele therapie

Talen

Nederlands

Werkmomenten

Maandag: BRUGGE;
Dinsdag: TORHOUT;
Donderdag: BRUGGE;
Vrijdag: BRUGGE.

Prijs voor een consult

70,00 € (waarvan u sowieso +/- 15€ of +/- 20 € terugkrijgt)

Duur van de sessie

55 à 60'

Opleiding

RELEVANTE VOOROPLEIDING

- 1991 – 2000: huisartsgeneeskunde (KUL)

- 2001 – 2003: jeugdgezondheidszorg (KUL)

- 2010 – 2014: opleiding als psychotherapeut (Emotion- focused therapeut, FMS Turnhout)

- Ik beëindigde bijna de academische Bachelor in de klinische psychologie (op 1 vak na)

- sinds januari 2019: EMDR opleiding gestart (bij INTEGRATIVA)

- Daarnaast volgde ik diverse studiedagen, workshops en kortdurende opleidingen over:
1) Emotion-focused therapie (emotiegerichte therapie) voor individuen
2) Focusing in de experiëntiële therapie
3) Mindfulness based cognitieve therapie (8 weken basistraining)
4) Oplossingsgerichte therapie
5) Motiverende gesprekstechnieken
6) Diverse studiedagen, ondermeer over zelfdoding en depressie
7) basisopleiding ACT (Acceptance and commitment therapie)

Beroepsvereniging

- Lid van EMDR Belgium - VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling) & de Orde der Geneesheren

Neem contact op met Sofie

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Karel Serweytensstraat 8

8000 Brugge

West-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

https://www.alethiea.be/nl/team

https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE

Routebeschrijving