Terug naar boven

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Een bemiddelaar heeft als functie om een gesprek tussen twee of meer personen te coƶrdineren in functie van een conflict. De bemiddelaar is objectief en neutraal en ondersteunt de communicatie, stuurt het gesprek en tracht mee te zoeken naar mogelijke persoonlijke blokkades of verstoringen. Het doel is vaak het bereiken van een consensus, het afsluiten van een moeilijke situatie of het verkrijgen van wederzijds begrip.

Kijk ook op Vind-een-Coach.be voor meer bemiddelaars in je buurt of meer info over bemiddeling.