Terug naar boven

Dramatherapie

Wat is Dramatherapie?

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waarbij de cliënt op een creatieve en speelse manier kan experimenteren met emoties en gedrag.
Dramatherapie richt zich op beweging brengen in het denken, voelen en handelen waardoor klachten kunnen verdwijnen of verminderen.

Dramatherapie werkt met expressie- en theatervormen om de brug te maken tussen de realiteit en de therapieruimte. In een veilige situatie kan je experimenteren met nieuwe situaties, emoties, rollen of interacties tussen mensen.

Spel, fantasie en ‘doen alsof’ staan centraal. Rollenspelen, verhalen, costumering, poppenspel, karakters,… zijn enkele mogelijke creatief-dramatische werkvormen.

‘Dramatische projectie’ en ‘trans-formatie’ zijn twee belangrijke methodes binnen de dramatherapie.

Tijdens het spel doe je nieuwe ervaringen op. Ervaringen die gecreëerd werden in een spelwerkelijkheid, maar kunnen worden meegenomen naar de realiteit, net zoals er aspecten van de 'echte' werkelijkheid een plaats kunnen krijgen in het spel. Dat is het mechanisme waar dramatherapie gebruik van maakt.

Wat doet een Dramatherapeut?

De dramatherapeut creëert een veilige situatie en ruimte waarbinnen jij kan experimenteren. De expressie- en drama-technieken worden bewust ingezet om een veranderings- of acceptatieproces op gang te brengen.

De dramatherapeut stimuleert en ondersteunt het uiten van emoties en het uitproberen van nieuw gedrag en nieuwe rollen, door samen met jou het spel en de fantasie te verkennen.

Dramatherapie kan aangewezen zijn voor zowel individuen als groepen, voor kinderen, jongeren en volwassenen.