Terug naar boven

ELW Emotioneel lichaamswerk ®

Wat is ELW - Emotioneel lichaamswerk?

Emotioneel lichaamswerk of ELW ® is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapie waarbij men gebruik maakt van lichaamsoefeningen en zelfbeschouwing om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Emotioneel lichaamswerk is gebaseerd op het werk van Alexander Lowen (Bio-energetische analyse) en Wilhelm Reich (Reichiaans lichaamswerk) en heeft dan ook veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica. De opvattingen achter Emotioneel Lichaamswerk: Emotioneel Lichaamswerk of ELW is een holistische therapievorm en heeft als uitgangspunt dat psychische spanningen lichamelijk beleefd worden: lichaam en geest beïnvloeden elkaar. ELW is gebaseerd op gedachtegoed dat je als mens altijd in ontwikkeling bent en dat ZIJN je meest wezenlijke eigenschap is in het leven. Wanneer die ontwikkeling stagneert, blokkeert ook je levensstroom: Je open stellen, uiten en aangaan worden vervangen door afsluiten, inhouden en wachten / vermijden. Zo ga je steeds meer verkrampt door het leven.

Wat kan Emotioneel Lichaamswerk betekenen?

Door middel van specifieke lichaamsoefeningen zoals ademhalingsoefeningen, inspannings-, ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk maak je opnieuw voeling met je lichaam en de daarin opgeslagen spanningen. Je wordt je bewust van het signaal dat je lichaam geeft en de emoties die hieraan gekoppeld zijn. Emoties die jou jarenlang blokkeerden leer je nu te accepteren en de positieve functie ervan te waarderen. Vanuit deze acceptatie kan de bevroren emotionele energie smelten. Hierbij komen allerlei gevoelens vrij, ook emoties die we doorgaans pogen te onderdrukken zoals woede, angst, frustratie, enz. Door die te doorleven word je vrijer en vitaler. Emotioneel Lichaamswerk kan individueel of in een groep tijdens een cursus of training uitgeoefend worden. ‘Emotioneel Lichaamswerk therapeut of trainer’ is een beschermd begrip en wordt enkel toegekend aan therapeuten die hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben.