Terug naar boven

Update rond therapie tijdens Covid-19-lockdownOok tijdens Corona blijven heel wat psychotherapeuten in aangepaste vormen therapie voorzien. Dat kan bv. via video call, telefoon, chat of e-mail. Deze vormen van therapie kunnen tijdens een periode van lockdown even waardevol zijn als een face-to-face gesprek.

Blijf ook tijdens deze periode zorg dragen voor je mentale gezondheid en maak gerust een afspraak met één van onze therapeuten.

Familieopstellingen

Wat zijn familieopstellingen?

Deze vorm van contextueel denken onderzoekt de verbinding tussen persoonlijke emoties en de patronen binnen de familie van herkomst. Bij familieopstellingen beogen ze de invloed van het gezin te begrijpen en hieruit inzichten te krijgen. De cliënt werkt actief mee in het proces van nabootsen en aftoetsen van de posities binnen het gezin door verschillende personen te positioneren ten opzichte van zichzelf. Door in de opstelling te gaan, kruip je als het ware in de persoon en ervaar je deze realiteit. Dit geeft nuttige informatie en zo kan de cliënt op een veilige manier kijken naar de invloeden van de familie.

Kijk ook op Vind-een-Coach.be voor meer familieopstellers in je buurt of meer info over familieopstellingen.