Terug naar boven

IV Interactionele vormgeving

Wat is Interactionele Vormgeving?

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een vorm van integratieve therapie waarbij verschillende therapeutische stromingen worden samengebracht tot 1 werkmodel door met elkaar in interactie te gaan. De oorspronkelijke therapieën beïnvloeden elkaar zonder hun eigenheid te verliezen en worden tezamen gebruikt, zonder hun afzonderlijke functie te verliezen. In de interactionele vormgeving vertrekt men vanuit de visie dat elke mens uniek is, met zijn eigen identiteit, verleden, beleving, ervaringen, normen en waarden enzo… Een therapeutische begeleiding moet zich aanpassen aan de belevingswereld en behoeften van de cliënt om een diepgaand en duurzaam effect te hebben.

Door een goede afstelling op de cliënt is het mogelijk is het mogelijk eclectisch te kiezen voor de methode die op dit moment voor deze cliënt het meest aansluit. Deze keuze wordt theoretisch onderbouwd door te werken met de IV-driehoek en de 4 kwadranten van Wilber.

De grondleggers van IV therapie zijn Hilde Vleugels en Bruno van den Bosch.

Wat doet een IV Therapeut?

Naast het toepassen van de algemene therapeutische grondhouding (aandacht, luisteren, respect,...), zal de interactionele therapeut steeds aftoetsen welke methode op welk moment bij welke hulpvraag aangewezen is, zodat de cliënt een zo specifiek mogelijke begeleiding op maat krijgt. De therapeut is zich bewust van het unieke van elke mens en daarnaast het universele denken en voelen van de mens. Deze therapie combineert gesprekstherapie en lichaamsgerichte therapie, systeemtherapie en cliënt-gerichte therapie, gedragstherapie of experiëntiële therapie en richt zich zowel op de persoon als individu, als op de context en het grotere geheel.

Vind hier een IV therapeut.

IV therapeut worden of bijscholen? Vind hier de opleiding tot IV therapeut en andere trainingen van de Educatieve Academie.