Terug naar boven

Klinisch orthopedagoog

Klinische orthopedagogiek is, net zoals de klinisch psychologie, een erkend geestelijk gezondheidszorgberoep.

Kan je hulp gebruiken bij angstklachten of depressie? Ervaar je als volwassene of als kind hinder van zaken zoals dyslexie, AD(H)D of autisme? Of ondervind je moeilijkheden in de sociale en emotionele omgang met anderen? Een klinisch orthopedagoog kan je bij deze én heel wat andere zaken professioneel ondersteunen.

Vind meteen een orthopedagoog

Of lees meer over:
Wat is orthopedagogie?
Wat doet een orthopedagoog
Verschil orthopedagoog en psycholoog
Erkenning klinisch orthopedagogen


Wat is klinische orthopedagogie?

De klinische orthopedagogiek of orthopedagogie richt zich op het bieden van hulp en ondersteuning bij kinderen, jongeren én volwassenen die moeilijkheden ervaren of vragen hebben over opvoeding, hun ontwikkeling, gedrag en emoties.

Om mensen goed te kunnen helpen, voeren klinisch orthopedagogen onderzoek uit om vast te stellen of er duidelijke problemen zijn in het functioneren. Zo kan een klinisch orthopedagoog op zelfstandige basis een diagnose stellen, een voorstel voor een behandel- of begeleidingsplan formuleren en uitvoeren.

Heel wat klinisch orthopedagogen volgenden naast hun universitaire basisopleiding ook een erkende 4 jarige psychotherapie-opleiding. Bij deze personen kan je ook terecht voor psychotherapie.

De vragen waar klinisch orthopedagogen mee aan de slag kunnen gaan, zijn breed. Veel hangt af van de specifieke interesse en ervaring van de klinisch orthopedagoog waar je een samenwerking mee start.

Zo zijn er klinisch orthopedagogen met veel kennis en ervaring over complexe gezinssituaties en moeilijkheden bij het opgroeien en ontwikkelen van kinderen zoals o.a. leerstoornissen, AD(H)D en autisme.

Er zijn ook klinisch orthopedagogen actief in het begeleiden van volwassenen met psychologische problemen, beperkingen op het vlak van denken en redeneren of in het leren omgaan met beperkingen door een handicap of een traumatisch hersenletsel.

Klinisch orthopedagogen kunnen een zelfstandige praktijk houden. Daarnaast kom je deze professionals vaak tegen in CAW’s, CGG's, het (psychiatrisch)ziekenhuis, zorg- en jeugdcentra en het CLB, scholen en universiteiten.

Vind meteen een klinisch orthopedagoog bij jou in de buurt.

Wat doet een orthopedagoog?

Een klinisch orthopedagoog biedt ondersteuning bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Via gesprekken met jou (en soms ook met mensen in je omgeving zoals je gezin) gaat de klinisch orthopedagoog na wat jij of jouw situatie nodig heeft.

Een klinisch orthopedagoog gebruikt wanneer nodig hulpmiddelen om psychologisch onderzoek te doen, zoals vragenlijsten of andere psychologische testen. Deze vragenlijsten en testen kunnen bijvoorbeeld in kaart brengen hoe je geheugen werkt, hoe je met emoties omgaat of op welke manier moeilijke gedachten een invloed hebben op hoe jij nu op jezelf of in relaties met anderen functioneert.

Dit kan nuttig zijn om een soort van foto te maken van hoe jij (en/of je omgeving) op dit moment functioneert. Alles gebeurt natuurlijk steeds in samenspraak met jou.

Je krijgt inzicht in je situatie en concrete suggesties om mee aan de slag te gaan.

Klinisch orthopedagogen kunnen ook ondersteuning bieden in bijzondere opvoedingssituaties. In dat geval wordt het hele gezin, in samenspraak met jou, ondersteund. Er wordt indien nodig ook samengewerkt met de school, artsen, psychologen, sociaal werkers,....

Persoonlijk contact en samenwerking met anderen is belangrijk voor de orthopedagoog. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd en een begeleidingsplan op maat uitgestippeld.

Zo kan een klinisch orthopedagoog ook ondersteuning bieden in het dagelijkse leven: er kan gewerkt worden rond zelfredzaamheid, het plannen van de dag, het verbeteren van relaties, het vergroten van je sociaal vangnet, omgaan met moeilijke emoties, vrijetijdsbesteding, wonen en werken, enz.

Verschil orthopedagoog en psycholoog

Zowel een klinisch orthopedagoog als een klinisch psycholoog kan jou kwalitatief begeleiden bij mentale vraagstukken. Ze kunnen je helpen om patronen te identificeren, oplossingen te vinden of inzicht te verkrijgen.

Een opleiding tot klinisch orthopedagoog vertoont op sommige vlakken zeker gelijkenissen met een opleiding tot psycholoog, maar het blijven wel twee verschillende beroepen.

Zowel een orthopedagoog als een psycholoog heeft een academische achtergrond.

Een opleiding tot klinisch orthopedagoog bestaat uit een 5 jarige master-opleiding waarin wordt gefocust op theorie, onderzoek en behandelmethoden en waarin gespecialiseerd wordt in o.a. leerproblemen, gezondheidsgerelateerde klachten, levenslooppsychologie en de psychologie en de pedagogiek van het gezin, de ontwikkeling en de werking van onze hersenen en het zenuwstelsel en ontwikkelingsproblemen.

Een orthopedagoog kan net als een psycholoog een diagnose stellen.

Het grootste verschil is dat er in de opleiding tot orthopedagoog eerder een klemtoon ligt op opvoeding, ontwikkeling en relationeel denken en handelen. Er wordt meer gekeken naar de invloed van de systemen in je leven, zoals een gezin, werkomgeving, de band met je ouders etc. Een psycholoog vertrekt eerder vanuit de individuele beleving.

In de praktijk zal je echter klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen tegenkomen die op een sterk gelijkaardige manier denken en handelen. Elke klinisch orthopedagoog en klinisch psycholoog legt eigen accenten.

Door de jaren heen is het verschil in de praktijk van klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen sterk vervaagd. Veel klinisch orthopedagogen volgen na hun masteropleiding ook nog een psychotherapieopleiding, wat deze ontwikkeling verder ondersteunt.

Vind meteen een orthopedagoog of kinderpsycholoog bij jou in de buurt.

Erkenning klinisch orthopedagogen

In 2016 werden zowel de klinisch orthopedagogen als de klinische psychologen erkend als geestelijk gezondheidsberoep. Zij kregen hiervoor allen een visum toegewezen.

Alle orthopedagogen op VindeenTherapeut.be zijn erkende klinisch orthopedagogen. Bij hun registratie wordt hun erkenning gecontroleerd. Hierdoor kan je zeker zijn van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening.