Terug naar boven

Voice dialogue

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is een methode die inzicht probeert te krijgen in verschillende delen van de persoonlijkheid. De persoon bestaat uit een onbeperkt aantal deelpersoonlijkheden, elk met zijn functie en zijn manier van handelen (zoals bijvoorbeeld de egoïst, de perfectionist, de optimist,…). De cliënt neemt de plaats in van het deel waarmee gesproken zal worden. De facilitator stelt neutraal en onbeoordelend vragen waardoor beweegredenen duidelijk worden en nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden met dit deel van de cliënt.

Kijk ook op Vind-een-Coach.be voor meer voice dialogue facilitators in je buurt of meer info over voice dialogue.