Terug naar boven

Terugbetaling ziekenfondsen

Momenteel is er op de Belgische markt een heel gevarieerd aanbod rond de terugbetaling van psychotherapie. Zelfs per ziekenfonds, per provincie etc. bestaan er verschillen wat betreft de voorwaarden voor tegemoetkoming voor psychologische hulp.

Om duidelijkheid te scheppen plaatsen we hieronder de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds even naast elkaar. Zo weet je steeds waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.


Erkende psychotherapeut


Al vele jaren wordt er in België gesproken over een wettelijke tegemoetkoming voor psychotherapie. De vraag naar dergelijke zorgverlening neemt namelijk jaar na jaar toe. Toch laat het wettelijk kader op zich wachten.

Omdat deze terugbetaling nog steeds niet bij wet geregeld is, voorzien de meeste ziekenfondsen nu al een beperkte terugbetaling, gekoppeld aan variabele voorwaarden.

Momenteel is er nog géén wettelijke terugbetaling voorzien. Die beslissing lijkt ook nog niet meteen om de hoek. Maar dat betekent niet dat jij hoeft af te wachten om een therapeut te contacteren. Plaats jouw welzijn en geluk voorop en zet nu al de eerste stap, misschien wel met de steun van één van onderstaande ziekenfondsen.


Christelijke mutualiteit of CM

Vlaamse en neutraal ziekenfonds of VNZ

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZV

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Bond Moyson West-Vlaanderen

De VoorZorg Antwerpen

De Voorzorg Limburg

Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

Liberale mutualiteit of LM

Onafhankelijk ziekenfonds of OZ

Partena ziekenfonds

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

Tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering


Christelijke mutualiteit of CM

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Voor volwassenen

Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium).

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Online sessies via een beveiligd communicatiekanaal komen in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM
 • Je therapeut heeft een overeenkomst met CM. Dit kan je steeds navragen tijdens je sessie.
 • Je bent in het bezit van een doorverwijzingsbewijs of kan een doorverwijzingsbewijs bekomen.
 • Je wordt behandeld voor psychische stoornissen en/of aandoeningen.

Hoe word je terugbetaald?

Laat het 'aanvraagformulier' door je psychotherapeut invullen, voeg je doorverwijzingsbewijs toe en breng beide samen binnen bij je lokale kantoor of stop ze in de juiste enveloppe in een brievenbus van CM.


Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

Voor jongeren tot en met 18 jaar

VNZ voorziet een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar.

Voor volwassenen

Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) wordt door het VNZ ook een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, hier met een maximum van 50 euro per jaar.

Voorwaarden

 • Lid van VNZ
 • De begeleiding gebeurt door een psycholoog (master in de psychologie) of een orthopedagoog (master in de orthopedagogie)

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg VNZ een formulier ‘psychologische begeleiding’ of een eigen attest van de psycholoog of orthopedagoog. Dit kan via de post, een kantoor of een VNZ postbus.


Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZV

Voor jongeren

Jongeren genieten bij het NZV van een maximum terugbetaling van €100 (€10 voor 10 consultaties) per kalenderjaar.

Voor volwassenen

Als volwassenen kan je bij NZV rekenen op een terugbetaling van maximum €50 (€10 voor 5 consultaties) per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Je bent lid van het NZV
 • Je maakt je afspraak bij een master in de psychologie of orthopedagogie of een psycholoog die aangesloten is bij de psychologencommissie.

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg NZV het ingevulde document psychotherapie. De terugbetaling wordt dan zo snel mogelijk gestort op het rekeningnummer dat bekend staat in je dossier (tenzij anders aangegeven).


Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Voor kindergeldgerechtigde kinderen

Je krijgt 50% van je totaal bedrag (tot maximaal 20 euro) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., tot 240 euro per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 30 euro per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Je krijgt tot 10 euro (maximaal 50% van het totaalbedrag) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., maximaal 120 euro per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 15 euro per sessie terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je bent aangesloten en hebt je lidgeld betaald
 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut of psycholoog die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door het ziekenfonds.
 • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag

Hoe word je terugbetaald?

Download het formulier ‘terugbetalingsformulier individuele psychotherapie’, op de pagina 'terugbetaling psycholoog' laat dit invullen door je psychotherapeut en bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds via een kantoor of rode Bond Moyson postbus.


Bond Moyson West-Vlaanderen

Voor kinderen

Er wordt een terugbetaling van 50% per sessie voorzien, tot 20 euro, voor maximaal 12 consultaties per jaar. Je maximale totaal aan terugbetaling is dus €240.

Heb je recht op verhoogde terugbetaling? Dan krijg je €30 per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Er wordt 50% van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie, voor 12 sessies. Het maximaal terugbetaalde bedrag is dus €120.

Recht op verhoogde tegemoetkoming? In dat geval bedraagt het maximum terugbetaalde bedrag per sessie €15.

Voorwaarden

 • Je heb recht op kinderbijslag. (Enkel van toepassing op kinderen/jongeren.)
 • Je bent lid van het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald.
 • De sessie worden gehouden bij een psychotherapeut of psycholoog die aangesloten is bij een door het ziekfonds erkende beroepsvereniging.

Terugbetaling

Bezorg een ingevuld formulier ‘psychotherapie’ aan het ziekenfonds.


UNIEK: Fit&wel-psychotherapeuten

Wanneer je aangesloten bent bij Bond Moyson West-Vlaanderen kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een psychotherapeut die samenwerkt met het ziekenfonds. Zo betaal je voor de eerste sessie maar 35 euro en voor verder sessie nooit meer dan 50 euro.


De VoorZorg Antwerpen

Voor kinderen

Een terugbetaling van 50% per sessie is voorzien, tot 20 euro, voor maximaal 12 consultaties per jaar. Je maximale totaal aan terugbetaling is dus €240.

Heb je recht op verhoogde terugbetaling? Dan krijg je €30 per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Er wordt 50% van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie, voor 12 sessies. Het maximaal terugbetaalde bedrag is dus €120.

Recht op verhoogde tegemoetkoming? In dat geval bedraagt het maximum terugbetaalde bedrag per sessie €15.

Voorwaarden

 • Je heb recht op kinderbijslag. (Enkel van toepassing op kinderen/jongeren.)
 • Je bent lid van het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald.
 • De sessie worden gehouden bij een psychotherapeut of psycholoog die aangesloten is bij een door het ziekfonds erkende beroepsvereniging.

Hoe word je terugbetaald?

Vul het ‘terugbetalingsformulier’ in en bezorg dit aan je ziekenfonds.


UNIEK: Well2Day

Wanneer je aangesloten bent bij De VoorZorg kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog die samenwerkt met het ziekenfonds. Zo betaal je maar 28 euro in plaats van 56 euro per sessie, dit voor maximum 12 sessies per jaar. Vanaf de 13de sessies word je korting kleiner.
De voorwaarden zijn zoals hierboven gesteld: je bent lid van het ziekenfonds en maakt gebruik van een zorgverlener in samenwerkingsverband met De VoorZorg.

De Voorzorg Limburg

Voor kinderen

Je ontvangt een terugbetaling van 50% per sessie, tot 20 euro, voor maximaal 12 consultaties per jaar. Je maximale totaal aan terugbetaling is dus €240.

Heb je recht op verhoogde terugbetaling? Dan krijg je €30 per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Er wordt 50% van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie, voor 12 sessies. Het maximaal terugbetaalde bedrag is dus €120.

Recht op verhoogde tegemoetkoming? In dat geval bedraagt het maximum terugbetaalde bedrag per sessie €15.

Voorwaarden

 • Je heb recht op kinderbijslag. (Enkel van toepassing op kinderen/jongeren.)
 • Je bent lid van het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald.
 • De sessie worden gehouden bij een psychotherapeut of psycholoog die aangesloten is bij een door het ziekfonds erkende beroepsvereniging.

Hoe word je terugbetaald?

Vul het ‘terugbetalingsformulier’ in en bezorg dit aan je ziekenfonds.


Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

Voor iedereen

Er wordt voor iedereen een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien, voor maximaal 8 sessies. M.a.w., maximaal 160 euro per jaar.

Voorwaarden

 • Je bent aangesloten bij het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald
 • Je psycholoog wordt erkend door de psychologencommissie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg een ingevuld ‘modelattest’ aan je ziekenfonds of bezorg hen een originele kwijting.


Liberale mutualiteit of LM

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Er is een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien. Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voor volwassenen

Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus. Er wordt maximum 60 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie
 • Je klinisch psycholoog heeft een visum van FOD Volksgezondheid
 • Je psychotherapeut is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van LM

Hoe word je terugbetaald?

Voor een terugbetaling voor jongeren laat je het formulier ‘psychologische begeleiding jongeren (consultaties)’ of ‘psychologische begeleiding jongeren (mindfulness)’ invullen.
Voor een terugbetaling voor volwassenen laat je het formulier ‘psychologische begeleiding volwassenen (consultatie)’ of ‘psychologische begeleiding volwassenen (mindfulness)’ invullen. Bezorg het correcte ingevulde formulier aan je ziekenfonds.Onafhankelijk ziekenfonds of OZ

Voor jongeren tot en met 18 jaar

Een terugbetaling van 10 euro per sessie voor een maximum van 10 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 100 euro per jaar. Je kan deze tegemoetkoming gebruiken in het kader van ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen of angststoornissen en fobieën.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent 18 jaar of jonger
 • De behandeling gebeurt door een erkend psycholoog, arts of psychotherapeut met certificaat ECP (Een Europees Certificaat voor de Psychotherapie).

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker of laat het formulier ‘tegemoetkoming psychotherapie’ invullen.


Voor volwassenen

Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft een eigen OZ luisterlijn. Deze is bereikbaar op het nummer 0800 84 84 5 of via chat met de app iConnectYou van 8u tot 21u en kent geen wachttijden. Via deze lijn heb je recht op 5 gratis gesprekken.

Bij je eerste gesprek word je doorverwezen naar de hulpverlener die jou het best kan bijstaan. Op basis van je rijksregisternummer gaan zij na of je aangesloten bent bij OZ. Daarna spreek je steeds met dezelfde hulpverlener, tenzij je er zelf voor kiest om met iemand anders te spreken. De hulpverleners kunnen je ook doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut voor een face-to-face gesprek. Meer informatie kan je terugvinden op de website van OZ.

Verder wordt geen terugbetaling voorzien op basis van de standaard ziekteverzekering. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van OZ. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.


Partena ziekenfonds

Voor jongeren tot en met 18 jaar

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 6 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 120 euro per jaar. Er is geen beperking op basis van een bepaalde aandoening.

Voor personen met een chronische aandoening (geen leeftijdsbeperking)

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 12 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 240 euro per jaar. Komen o.a. in aanmerking: eetstoornissen, COVID 19, depressie, kanker, heel wat spierziekten etc. De volledige lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen kan je terugvinden op de website van Partena.

Voorwaarden

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent in behandeling voor één van de aandoeningen die hier vermeld staan
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of zijn buurlanden

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker en/of laat het formulier ‘terugbetaling psychotherapie’ invullen. Draait je afspraak rond een chronische aandoening, laat het formulier dan invullen en afstempelen door je huisarts, vergezeld van een medisch getuigschrift. (Dit is dus niet nodig voor jongeren onder de 18 jaar.)

Bezorg de documenten aan Partena met je smartphone of via het Onlinekantoor (hierbij is geen kleefzegel nodig) of bezorg het aan Partena via de post vergezeld van een kleefzegel. Het terugbetaalde bedrag wordt op je rekening gestort.

Voor personen +18 zonder chronische aandoening

Voor volwassenen zonder chronische aandoening wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van Partena. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.


Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV


Het HZIV voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie.


Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

Voor jongeren tot en met 25 jaar

Voor jongeren tot en met 25 jaar wordt een terugbetaling van 75% van het sessiebedrag voorzien met een max. van 15 euro. Voor leden met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de terugbetaling 90% van het bedrag (max. 18 euro). Het aantal sessies is onbeperkt in aantal maar wel in tijd. Je geniet van een terugbetaling gedurende twee jaar.

Voor volwassenen

Voor volwassenen wordt geen terugbetaling voorzien.

Voorwaarden

 • Je bent in behandeling bij een erkend psycholoog (ingeschreven bij de Psychologencommissie)
 • De behandeling werd aangegaan na een doorverwijzing van een arts

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg het voorschrift van de arts en je betalingsbewijs van je psycholoog aan het ziekenfonds.


Tegemoetkoming via de verplichte verzekering

Sinds april 2019 is het mogelijk om voor bepaalde raadplegingen bij een psycholoog beroep te doen op de verplichte ziekteverzekering. Het gaat dan om eerstelijns psychologische sessies. Deze zijn onderworpen aan een aantal voorwaarden.

 • Je bent tussen de 18 en 64 jaar oud.
 • Je lijdt aan (matige) psychische aandoeningen
 • Je hebt een verwijsvoorschrift van een (huis)arts

Je kan niet zomaar bij iedere psycholoog terecht. Enkel eerstelijnspsychologen binnen de GGZ-netwerken in jouw buurt die hiervoor intekenden zijn toegelaten.

Die lijst vind je hier.

Je hebt aanvankelijk recht op een reeks van 4 sessies. Indien nodig kan dit worden verlengd naar meerdere reeksen, maar er geldt wel een maximum van 8 sessies per patiënt, per netwerk, per kalenderjaar.

De hulpkas betaalt rechtstreeks aan de psycholoog. Jij betaalt dus enkel jouw persoonlijk aandeel van de kost van de sessie. Je persoonlijk aandeel bedraagt €11 of €4 indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.Heb je nog specifieke vragen? Hiervoor kan je terecht bij je ziekenfonds of bij je therapeut.
Op zoek naar een therapeut? Vind hier een goede therapeut!


Vind een Therapeut.be doet zijn uitereste best om hier de meest recente informatie weer te geven. Iets veranderd? Laat het ons dan zeker weten! Vind een Therapeut.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke veranderingen in de bovenstaande regelgeving.

(Dit artikel werd laatst bijgewerkt op 4 maart 2021.)

Opleidingscentra