Terug naar boven

Verschil tussen psychotherapeut en psycholoog?

Vaak worden de termen psychotherapeut, psycholoog, psychiater samen gebruikt wanneer men spreekt over geestelijke en emotionele begeleiding. Toch is er een verschil.

Vind meteen een psychotherapeut

In het kort

  • Een psychotherapeut heeft een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en heeft ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.
  • Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie en heeft een brede theoretische scholing over psychische stoornissen.
  • Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in psychische stoornissen. Deze kan medicatie voorschrijven en verwijst meestal door naar een psychotherapeut om naast medicatie ook psychotherapeutisch begeleiding te krijgen.

Vind een psychotherapeut in je buurt. Of lees hieronder uitgebreidere informatie over deze verschillende termen.

Wat is een therapeut?

Letterlijk genomen is een therapeut iemand die een bepaalde therapievorm uitoefent. Dit is een breed begrip. Krijg je psychologische begeleiding dan spreek je over een psychotherapeut. Is de ondersteuning eerder lichamelijk, dan kom je op het werkterrein van kinesistherapeuten, massagetherapeuten, manuele therapeuten, ea.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die zich toespits in het begeleiden van mensen op geestelijk of emotioneel vlak. Loop je ergens tegenaan in je leven? Dan ben je bij een psychotherapeut aan het juiste adres. Samen zoek je naar oplossingen om je terug beter in je vel te voelen en je leven terug op de rails te krijgen.

Psychotherapeuten zijn goed opgeleid via een gerichte psychotherapieopleiding (4 jaar). Hierin worden zowel theorie als praktijk geleerd om zo deskundige begeleiding te kunnen bieden. Als een psychotherapeut aangesloten is bij een beroepsvereniging, volgt deze ook de ethische code, welke zorgt voor ethische gedragsregels en professionaliteit.

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Elke therapievorm heeft zijn waarde. Belangrijk is dat je vind wat bij jou past. Hier vind je alle info over de verschillende soorten psychotherapie.

Vanaf 01/09/2016 is het uitvoeren van psychotherapie beschermd en mogen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voldoen, dit uitoefenen. De nieuwe wet stelt dat enkel mensen met een erkend psychotherapiediploma gerechtigd zijn om psychotherapie uit te oefenen. Zowel personen die vallen binnen een gezondheidsberoep (vb. huisarts, psychologen en orthopedagogen) als hulpverleners zonder deze masterdiploma's, dienen dus een erkend psychotherapie-opleiding te hebben gevolgd. Lees meer over erkende psychotherapeuten.

button: Vind hier een psychotherapeut.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog heeft het diploma van Master in de psychologie behaald. Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Naast klinische psychologie zijn psychologen werkzaam in verschillende vakgebieden zoals wetenschappelijk onderzoek, arbeidspsychologie, ontwikkelingspsychologie,...

Soms hebben klinisch psychologen zich bijgeschoold in een bepaalde therapievorm, maar dat is niet altijd het geval. Een psycholoog beheerst niet vanzelfsprekend praktische psychotherapeutische vaardigheden. Wens je psychotherapie te volgen? Dan zoek je best een psychotherapeut, al dan niet met een basisopleiding als psycholoog. Of kijk in het profiel van de psycholoog of deze zich heeft bijgeschoold.

De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd, dus enkel personen met een master diploma van psychologie én die zijn opgenomen op de lijst van de Psychologencommissie mogen deze term gebruiken. Ook erkende psychologen zijn gebonden aan een specifieke deontologische code. De hulpverleners die op deze site vermelden dat ze psycholoog zijn, zijn allen in het bezit van een inschrijvingsnummer verstrekt door de psychologencommissie.

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een arts of dokter die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie en het behandelen van complexe of zwaardere psychiatrische stoornissen. Door de opleiding als arts kan de psychiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Psychotherapeuten en psychologen daarentegen mogen geen medicatie voorschrijven of een diagnose stellen.

De titel ‘psychiater’ is beschermd dus enkel personen met het diploma van psychiater mogen deze term gebruiken.

Hoe werken ze?

Aan de basis werken een psychotherapeut en een psycholoog aan hetzelfde: jouw geluk en welzijn. De manier waarop kan verschillen. Een psychotherapeut heeft een specifieke praktijk- en ervaringsgerichte psychotherapie-opleiding gevolgd. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd. Uiteraard kunnen beiden zich bijgeschoold hebben. Lees hier meer info over de verschillende soorten psychotherapie.

Een goede psychotherapeut vinden?

Goede therapeutische begeleiding is afhankelijk van verschillende factoren. Naast de opleiding speelt ook de persoonlijkheid, de ervaring van de therapeut en de klik die jij voelt met je psychotherapeut een grote rol. Wanneer jij je comfortabel voelt bij de therapeut en de manier van werken kan psychotherapie veel voor je betekenen.

Lees meer over ‘Wat is een goede psychotherapeut’.

Vind meteen een psychotherapeut


Therapeut Antwerpen, Therapeut Gent, Therapeut Leuven, Therapeut Mechelen, Therapeut Brugge, Therapeut Limburg, Therapeut Aalst, Therapeut Brussel, Therapeut Kortrijk

Onze partners