Terug naar boven

Integratieve psychotherapie

Wat is Integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie werkt vanuit de combinatie van verschillende vormen van psychotherapie. Omdat elke mens een unieke benadering nodig heeft, past de integratieve therapeut zijn ondersteuning aan aan de behoeften en de eigenheid van de cliënt.

De integratief therapeut gebruikt zijn theoretische kennis over de verscheidene therapeutische stromingen en zijn hypothese over de behoeften van de cliënt om vanuit een weloverwogen en getoetste keuze bepaalde methodes toe te passen. Deze ondersteuning combineert mogelijk gesprekstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte therapie, psychoanalystische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie of experiëntiële therapie en richt zich zowel op de persoon als individu als op de context van de persoon.
Volgens integratief therapeuten is het niet de bedoeling een nieuwe stroming te creeëren, maar net de huidige stromingen te verdiepen door ze op het juiste moment toe te passen.

Onderzoek wijst uit dat succesvolle therapie in mindere mate afhangt van de specifieke methode en in grote mate afhangt van de algemene factoren (zoals de band met de therapeut, het geloof in de therapie, ed) en van de samenhang met invloeden van buitenaf. Wanneer de algemene factoren aanwezig zijn, zal het efficiënt kiezen van de juiste methode een grote meerwaarde bieden om de therapie te laten slagen.


Hoe werkt een Integratief psychotherapeut?

Een integratief therapeut zal in eerste instantie luisteren naar je verhaal en onderzoeken welke ondersteuning je nodig hebt. De therapeut doet dit vanuit een ontvankelijke en warme houding tov jou als persoon en het verhaal dat je meebrengt.
Een integratief psychotherapeut werkt daarnaast pragmatisch en eclectisch. Vanuit een goede observatie en betrokkenheid tracht de therapeut de meest passende methode te vinden om de therapie mee verder te zetten. Dit kan echter ook per sessie afwisselen, al naargelang jouw behoefte of de situatie.

Vind hier een integratief psychotherapeut.


De AIHP (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie) biedt een integratieve therapieopleiding en integratieve bijscholingen.

De Educatieve Academie biedt opleiding tot IV-therapeut (interactionele Vormgeving) en biedt ook integratieve bijscholingen.