Terug naar boven

Update rond therapie na Covid-19-lockdownBijna alle therapeuten bieden terug live gesprekken in de praktijkruimte.
Ook therapie via video call, telefoon, chat of e-mail blijft mogelijk (via "Verfijn je zoekopdracht").

Levinas voor hulpverleners - Deze Bijscholing is offline

Deze Bijscholing kan niet worden gecontacteerd via VindeenTherapeut.be. Vind een andere Bijscholing via onderstaande links.

Omschrijving

Inleiding tot Levinas. Een filosofie voor hulpverleners.

Levinas, de diepzinnigste denker van de 20ste eeuw, zette de Westerse wijsbegeerte op zijn kop door het gebruikelijke uitgangspunt van de filosofen ‘het ik’ te verlaten en om te keren in ‘de ander’. De wijsgerige, humane en praktische vruchtbaarheid van deze omkering wordt nog steeds te weinig ingezien. En dat wellicht juist omdat onze oren nog niet gewend zijn dit revolutionaire denken te beluisteren.

Aan de hand van zijn zeer originele en wijze denkbeelden zullen we nadenken over het wezen van de mens, zijn relatie tot de ander en de betekenis van de (hulpverlenings)relatie. Veel uit ons concrete leven zal daarbij aan de orde komen: o.a. menselijk genieten tegenover het lijden en de dood, de lichamelijkheid, ethische gevoeligheid, onhaalbare rechtvaardigheid, en de intermenselijke relatie. Daarmee wordt een beeld van een mens geschetst; een beeld dat tegelijk verschrikkelijk, schokkend en prachtig zal zijn, een beeld van wie we als persoon zijn.

De cursus zal ook een praktisch toepasbare Levinas bieden, en als zodanig de weg naar het best mogelijke helpen schetsen.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

Een beeld van een mens: inleiding
Vervolg inleiding: de zin van het leven
Genieten en lijden
Ethische gevoeligheid als raakbaarheid
De intermenselijke relatie en het absolute van het appèl
Ikon-interview met Levinas (1986)
Complicaties van ethisch handelen: de derde
Conclusies: postmoderne ethiek


Voor wie?

Deze bijscholing is bedoeld voor hulpverleners/therapeuten die kennis willen maken met dit denken, of dit denken willen verdiepen en vertalen naar de hulpverleningsrelatie.

Jan Keij baseert zich op zijn eigen boek ‘Levinas in de praktijk’, en raadt aan het boek eerder achteraf dan voordien te lezen. Wie het boek bij Jan Keij zelf wil bestellen, gelieve vooraf een seintje te geven.

“De ik-gedachte houdt nu al meer dan vijf eeuwen het terrein bezet; het is tijd voor iets anders.”
Michel Houellebecq

Zoek een andere cursus

Locatie cursus