Terug naar boven

Depressie: symptomen, behandeling en therapie

Depressie therapie

De stempel depressie wordt snel gegeven, maar wat is een depressie nu eigenlijk? Hoe overwin je een depressie? En welke behandeling is aangewezen?

Vind een therapeut voor depressie


Of lees meer informatie over:

Wat is een depressie
Depressie herkennen: Symptomen
Burn-out of depressie?
Behandeling: Therapie
Antidepressiva
Oorzaken
Omgaan met depressie: Tips
Soorten depressie

Wat is een depressie?

Depressie is een veelvoorkomende klacht waarbij een sombere stemming en verlies van interesse en plezier centraal staan.

De lijn tussen je een tijd depressief voelen en het kunnen spreken van een echte depressie is vaag. De intensiteit en ernst kunnen erg verschillen.
Er is op zich niets mis met eens een mindere dag hebben, je verdrietig of ontevreden voelen over een bepaalde gang van zaken of rouwen om een afscheid. Indien je langere tijd depressieve gevoelens hebt zoals neerslachtigheid en negatieve gedachten die je dagelijks functioneren verstoren, dan kan er sprake zijn van een depressie.

Een depressie herkennen: Symptomen

De meest voorkomende symptomen van depressie zijn:

- Neerslachtigheid
- Interesse en plezier verliezen van alledaagse dingen
- Verstoorde eetlust: minder eetlust of juist overdreven eetlust
- Slecht slapen of net moeilijk uit bed komen
- Rusteloos zijn of juist loomheid ervaren
- Weinig energie of moe zijn
- Gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens
- Moeilijk kunnen concentreren, geheugenproblemen of besluiteloosheid
- Gevoelens van wanhoop en gedachten aan zelfmoord

Men kan van een depressie spreken wanneer je minstens 5 van de 9 symptomen ervaart, waarvan minstens één van de eerste twee. En wanneer je deze bijna elke dag voor het grootste deel van de dag ervaart.
Voor een daadwerkelijke diagnose zijn er meer bepalende factoren. Bespreek dit verder met een deskundige.

Herken je een aantal van deze symptomen? Lees dan verder over depressie behandeling of neem contact op met een psychotherapeut voor therapie bij depressie.

Depressie of burn–out

Depressies en een burn-out worden vaak verward. Een burn-out vertoont gelijklopende symptomen, maar heeft ook belangrijke verschillen.
Bij een burn-out ligt de nadruk op het energietekort, de fysieke, mentale en emotionele uitputting door overbevraging. Bij depressie staat het neerslachtig gevoel centraal.

In het geval van burn-out is specifieke therapie voor burn-out aangewezen.
Twijfel je hierover bespreek dit dan met je psychotherapeut.

Depressie behandeling: Psychotherapie

Een therapeut kan jou helpen om je depressie te overwinnen zodat je opnieuw je gelukkig en fit in je vel voelt om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Psychotherapie helpt je om te kijken naar dieperliggende oorzaken en zo de depressie duurzaam te behandelen. Factoren die meegespeeld hebben in het ontstaan en verergeren van jouw klachten worden ook onder de loep genomen. Je kan samen nieuwe levensdoelen vinden om naartoe te werken. De therapeut zal je handvaten geven om deze zaken aan te pakken, zodat een volgende depressie voorkomen wordt. Goede therapeutische begeleiding helpt je stap voor stap om je depressieve klachten te overwinnen. Via de therapie zal je ervaren dat je opnieuw je leven in de hand hebt en zin hebt in de toekomst!

Klik hier voor een therapeut voor psychotherapie bij depressie in je buurt.

Medicatie: Antidepressiva

Medicatie voor depressie is bij lichte en middelmatige vormen meestal niet nodig om je depressie aan te pakken. Want uit onderzoek blijkt dat psychotherapie even effectief of zelfs effectiever is én er minder kans is op terugval. Bij langdurige en zware vormen van depressie is medicatie wel aangewezen of zelf noodzakelijk.

Overleg met je therapeut voor depressie therapie en je huisarts of medicatie nodig is.

Afhankelijk van de medicatie kan het 2 tot 6 weken duren voor antidepressiva werkt en er moet dikwijls gezocht worden naar de juiste medicatie en dosis. Een antidepressivum wordt doorgaans 6 tot 12 maanden of langer voorgeschreven. Antidepressiva kunnen bijwerkingen geven alsook zorgen voor afvlakking van zowel onaangename alsook fijne emoties. En het plots stoppen van de antidepressiva kan ontwenningsverschijnselen (zogenaamde onttrekkingsverschijnselen) veroorzaken. Het is dan ook aangeraden om het afbouwen of stoppen in overleg met je huisarts of psychiater te doen.

Ook als je antidepressiva neemt is het aangewezen om psychotherapie te volgen voor een doeltreffende behandeling van je depressie.

Donkere gedachten: Blijf er niet mee zitten!

Gedachten aan zelfmoord kunnen opkomen bij depressie. In dat geval kan het raadzaam zijn om naast een psychotherapeut ook je huisarts, teleonthaal (telefoonnummer 106) of de zelfmoordlijn (telefoonnummer 1813) te contacteren. Telefoneren is steeds gratis en anoniem. Of contacteer een psychotherapeut die vertrouwd is met therapie voor zelfmoordgedachten.

Oorzaken van depressie

De oorzaken van een depressie zijn uiteenlopend en vaak is het een samenloop van omstandigheden en factoren.

Moeilijke omstandigheden en gebeurtenissen
Moeilijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je terecht komt in een depressie. Relatieproblemen, ziekte, rouw bij dood of verlies, seksueel misbruik, stress op het werk of in je gezin, burn-out, pesten, moeilijke kinderjaren,… Maar ook andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals een geboorte (postnatale depressie) of verhuizen, kunnen een oorzaak zijn voor depressie.

Lichamelijke factoren
Erfelijkheid, hormonale veranderingen (menstruatiecyclus, moeder worden of menopauze), maar ook druggebruik of alcohol kan het krijgen of onderhouden van een depressie beïnvloeden.

Psychische factoren
Je draagkracht, vaardigheden van omgaan met moeilijke situaties, je opvoeding, je karakter,… bepalen mee of je vatbaar bent voor depressieve gevoelens.

Indien gewenst kan je samen met een specifieke therapeut voor depressie opzoek gaan naar de oorzaak van jouw depressie.

Omgaan met depressie: Tips!

Naast het krijgen van een degelijke behandeling kunnen volgende tips je helpen bij het omgaan met depressie.

  • Erken je gevoelens en besef dat hulp misschien aangewezen is. Verandering is mogelijk.
  • Zorg voor regelmaat in je dag. Sta 's morgens op tijd op, ga op tijd slapen en eet 3 maal per dag op vaste tijdstippen.
  • Beweeg! Beweging heeft een genezend effect op je lichaam en je geest. Het zorgt voor serotonine (hormoon waardoor je je beter voelt), het haalt afvalstoffen uit je lichaam en het zorgt voor een fysieke moeheid waardoor je beter slaapt. Kies voor verschillende korte momenten per dag (vb kwartiertje fietsen of een half uurtje wandelen.)
  • Kom minstens 1 keer per dag buiten. (vb naar de bakker gaan)
  • Praat over je gevoel met mensen uit je omgeving of met lotgenoten. Of zoek vrienden en familie op om je zinnen te verzetten.

En vooral: neem tijd om even stil te staan. Deze periode van inkeer biedt ruimte om je leven te overschouwen. Therapie voor depressie kan je hierbij helpen.

Soorten depressie

Depressie wordt vaak gemakkelijk in de mond genomen, maar er zijn verschillende soorten depressie.

Majeure of reguliere depressie
Dit is de meest voorkomende vorm van depressies. Wanneer minimum 5 van de 9 bovenvernoemde symptomen voorkomen, spreek je over een (majeure) depressie.

Dysthymie
Men spreekt van dysthymie als je een lichtere maar langer durende depressie hebt.

Recidiverende of terugkerende depressieve stoornis
Heb je vaak een depressieve periode (of episode), dan spreekt men van een recidiverende depressieve stoornis. Dit wordt vaak veroorzaakt door een onvolledig herstel waardoor er een hogere kans is op een terugval.

Postnatale depressie
Door hormonale, lichamelijke of sociale veranderingen kan een postnatale depressie ontstaan na de geboorte (of miskraam of abortus). De symptomen zijn vergelijkbaar met de kenmerken van een depressie, samengaand met thema’s zoals een goede mama zijn, zelfvertrouwen, zorg voor je kindje, verlies van wat er vroeger was.

Winterdepressie
Is je sombere periode seizoensgebonden, dan lijd je mogelijk aan een herfst- of winterdepressie. Een winterdepressie of winterblues kan ontstaat door de verminderde hoeveelheid aan (zon)licht alsook door de slechte weersomstandigheden. De herfst en de winter nodigen je uit om opnieuw dichter bij jezelf te komen. Hierdoor kun je te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid, oude trauma’s, verlangens…

Lichttherapie alsook psychotherapie voor winterdepressie kan hierbij werkzaam zijn.

1 symptoom depressie
Je hebt een symptoom depressie wanneer je voornamelijk één van de symptomen van depressie ervaart.

Manische depressie of bipolaire stoornis
Bij een bipolaire stoornis wisselen periodes van neerslachtigheid (depressie) en uitgesproken levendigheid (manie) elkaar af. Meestal gaat de manische de depressieve periode vooraf, met nadien soms lange neutrale perioden. De manische periode, die vaak samen gaat met weinig slaap en een hoge graad van opwinding, zijn vaak erg vermoeiend en soms gevaarlijk voor de persoon in kwestie. Dikwijls doet men tijdens deze periode grote aankopen of neemt men belangrijke beslissingen.

Nog vragen?

Contacteer vrijblijvend een therapeut die depressie behandelt.

Deze zal je graag verder helpen.