Terug naar boven

Therapie

therapie

Iedereen heeft het wel eens moeilijk en kan soms hulp gebruiken. Therapie kan welkome ondersteuning bieden. Maar wat is therapie juist en hoe gaat het in zijn werk?

Of lees hieronder meer over:

Wat is therapie
Wanneer in therapie?
Hoe verloopt therapie?
Wat doet een therapeut
Soorten therapie
Methoden
Hoofdstromingen
Bij welke klachten ga je in therapie?


Wat is therapie?

Het woord therapie is komt van het oud-Griekse woord Therapeia en kan vrij vertaald worden als een behandeling of methode om iemand te genezen of zijn klachten te verlichten.
Therapie is dus een methode om verandering teweeg te brengen met als doel gezonder, gelukkiger of succesvoller te worden.

Er zijn veel verschillende soorten therapie. Zo is er psychotherapie, manuele therapie, ergotherapie, massagetherapie, relaxatietherapie ea.

Als men het heeft over therapie bedoelt men veelal psychotherapie, therapie voor de psyche van de mens.

In therapie ga je samen met de therapeut aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag.

Door een therapeutisch gesprek, oefeningen of lichaamsbeleving onderzoek je waar je tegenaan loopt en ontdek je nieuwe inzichten en methodes om hiermee om te gaan, te verwerken of verandering in te brengen.

Lees onderaan meer over ‘Wat doet een therapeut?’

Wanneer in therapie?

Je voelt je niet helemaal goed in je vel, je hebt het gevoel dat je hulp nodig hebt om ergens uit te raken of mee te leren omgaan.
De stap naar een psychotherapeut is niet altijd gemakkelijk. Misschien heb je het gevoel dat je het alleen of zelf moet oplossen, misschien draag je het al zo lang mee en lijkt het onmogelijk om te veranderen. Misschien voelt het raar om je persoonlijk verhaal tegen een vreemde te vertellen, je hart blootleggen doe je niet bij iedereen.

Toch kan ondersteuning door therapie nuttig zijn. Het kan je een duwtje in de rug geven, nieuwe inzichten geven en je aanzetten tot verandering. Daarbij is het raadzaam om tijdig je probleem aan te pakken. De taboe die er vroeger heerste over in therapie gaan, is sterk verminderd. Het wordt nu volledig sociaal aanvaard om psychologische hulp te krijgen.

Een therapeut heeft immers specifieke methodes en handvaten die je helpen om met jouw moeilijkheden beter te kunnen omgaan, te begrijpen of te veranderen. Een buitenstaander die niet persoonlijk betrokken is, kijkt op een andere, meer objectieve manier mee.

Hoe verloopt therapie?

Hoe gaat therapie precies in zijn werk en hoe verloopt het therapieproces?

Je bepaalt zelf of je in therapie wil gaan, bij welke therapeut en voor hoe lang. Wanneer je zelf gemotiveerd bent en zelf een therapeut contacteert, is de kans op slagen beduidend groter.
Zoek een therapeut die je aanspreekt en contacteer deze voor een afspraak. Dit kan je best doen per mail, of eventueel telefonisch. Je hoeft je probleem nog niet te vertellen, hier is ruimte voor bij het eerste gesprek.

In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, kan je vertellen waar je tegenaan loopt. Samen met de therapeut bekijk je wat je hulpvraag is en hoe jullie dit in de volgende sessies gaan aanpakken.
Tijdens dit kennismakinggesprek kan je ook aftoetsen of het klikt tussen jou en de therapeut. Dit is namelijk van groot belang om de therapie te doen slagen. Voelt het niet goed, zoek dan gerust een andere therapeut.

In de daarop volgende sessies ga je in het therapeutisch proces. Met ondersteuning van de psychotherapeut kan je inzichten verwerven, je bewustzijn verhogen, emoties verwerken, expressie geven aan wat je voelt, jezelf ontdekken en nieuwe vaardigheden inoefenen.
Na enkele sessies kan je evalueren hoe het loopt en of het goed voelt voor je om er mee verder te gaan.

Sommige therapieën zijn eenmalig, echter meestal duurt een therapeutische behandeling enkele sessies of komt de cliënt voor een langere periode.

Nog vragen? Lees meer over: Hoe werkt psychotherapie? Of stel je vragen direct aan je psychotherapeut.

Wat doet een therapeut?

Een therapeut gaat samen met jou op zoek naar hoe jij je beter kan voelen. Dit kan op vele verschillende manieren, afhankelijk van de therapievorm en jouw hulpvraag.
De therapeut kan luisterend, ondersteunend, sturend, stimulerend, adviserend of analyserend zijn. Maar elke goede therapeut is steeds begaan met jouw welzijn.

Wat de therapeut beoogt is verandering op lange termijn. Naast het aanpakken van de situatie en het luisteren naar jouw beleving, zoekt de therapeut naar patronen en dieperliggende oorzaken.

Vraag aan je therapeut op welke manier hij of zij werkt.

Soorten therapie?

Er is een hele waaier aan therapievormen. Hoe weet je nu welke goed werkt of bij je past? Onderstaande info kan je wat meer duidelijkheid geven.

Therapie-methoden

Methodes van therapie zijn zeer verscheiden. Enkele veelgebruikte methodes zijn gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, creatieve therapie of energetische therapie.

  • Gesprekstherapie: hieronder vallen de meeste vormen van therapie. Via gesprek deel je jouw ervaring. De therapeut stelt verdiepende vragen en geeft feedback. Hierdoor krijg je inzicht in jezelf en de situaties waar je in zit. Gesprekstherapie is meer dan praten alleen. De therapeut helpt je bij het uiten en verwerken van emoties, bij het analyseren van je gedachten en bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.
  • Lichaamsgerichte therapie: je lichaam geeft vaak duidelijke signalen. Door echt te gaan luisteren naar je lichaam ontdek je wat je echt voelt en wat jij nodig hebt. Door beweging, ademhaling en expressie geef je ruimte aan je gevoel en hef je blokkades op.
  • Creatieve therapie: een therapeutisch proces kan ook lopen via creatieve manieren. Schilderen, werken met klei, dans, muziek of drama. Door op een creatieve manier expressie te geven aan je gevoel en gedachten kom je vaak tot een diepe laag van beleving. Hierdoor verwerf je inzichten, krijgen je ervaringen een plaats en kunnen deze verwerkt worden.
  • Energetische therapie: werken op een energetische manier krijgt tegenwoordig een belangrijke plaats binnen therapie. Er wordt gewerkt met de fijngevoelige kant van mensen. Het energieveld, de werking van chakra’s, meridianen en het beïnvloeden van energiestroming maar ook meditatie en visualisatie vallen onder deze noemer. Soms kan je via gesprek of de ratio moeilijker bij dieperliggende kwetsuren of onverwerkte emoties. Energetische therapie kan hier baat bij hebben.

In een therapeutische sessies is er 1 op 1 begeleiding: een therapeut en een cliënt. Dit is individuele therapie. Het is ook mogelijk om met verschillende cliënten samen begeleid te worden door 1 of meerdere therapeuten. Dan spreken we over groepstherapie, koppeltherapie, relatietherapie of gezinstherapie.

Bij groepstherapie wordt er vaak gewerkt rond een specifiek thema waar elke cliënt mee in aanraking komt. Bij koppeltherapie, relatietherapie of gezinstherapie wordt er meer gekeken naar wat er afspeelt tussen de partners of leden van het gezin, welk aandeel iedereen daarin heeft en hoe elke cliënt zich individueel beter kan voelen.

Psychotherapeutische stromingen

Binnen de psychotherapie zijn er 4 hoofdstromingen: cognitieve- en gedragtherapie; psychoanalytische psychtherapie; contextuele therapie en systeemtherapie; cliëntgerichte en ervaringsgerichte (experiëtiële) therapie.

  • Cognitieve gedragstherapie brengt verandering in het denken of in je gedrag, waardoor ook het effect verandert. Door anders te denken verandert ook je reactie en je beleving. Door samen met de cognitief gedragstherapeut te analyseren en objectief te kijken naar je denkpatronen, krijg je een zicht op wat constructief en rationeel is of wat welke denkpatronen eerder irrationeel en destructief zijn.
  • Psychoanalyse vertrekt vanuit het idee dat vele ervaringen verdrongen zijn naar het onbewuste. Door vrije associatie (liggend in de zetel vertellen wat er spontaan in je opkomt) en de psychoanalyticus die hier met aandacht naar luistert, krijg je inzicht en komt er verandering. De psychoanalyticus geeft feedback vanuit zijn theoretisch kader.
  • Gestalttherapie en cliëntgerichte therapie zijn ervaringsgerichte therapievormen. Ze werken met wat er nu, vanuit de cliënt, zich aandient. Alle emoties mogen er zijn, zonder enig oordeel. Door het doorleven van gevoelens, komt er ruimte en inzicht, waardoor verandering kan plaatsvinden. De therapeutische relatie (de relatie tussen cliënt en therapeut) wordt als waardevol meegenomen in het proces.
  • Systeemtherapie en contextuele therapie ziet een persoon als deel van een systeem (familie, vrienden, gemeenschap) wat voortdurend invloed heeft, bewust of onbewust. Een probleem is niet van 1 iemand, maar speelt zich af tussen mensen. Door aan de slag te gaan met de relaties en onderliggende patronen, komt er verandering voor jezelf.

Integratieve psychotherapie is een recente stroming die methodes van verschillende therapievormen samenbrengt om deze toepast op het gepaste moment. Deze eclectische manier van werken zorgt ervoor dat de begeleiding precies aangepast wordt op de behoeften van de cliënt.

Een van de meest voorkomende reden waarom mensen naar een therapeut gaan zijn relatieproblemen. Relatietherapie wordt dan ook zeer veel gezocht. Nergens anders wordt je zo direct en intens geconfronteerd met jezelf en met een ander dan in een relatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen naar een relatietherapeut gaan.

Bij welke klachten ga je in therapie?

Je hoeft geen zware psychische problemen te hebben om naar een therapeut te stappen. Therapie bied hulp bij vele (grote en kleine) emotionele, psychische of fysieke klachten.

Elke hulpvraag is anders. Enkele veel voorkomende klachten die behandeld worden zijn o.a. burn-out therapie, depressie therapie, therapie bij stress, traumaverwerking, therapie bij relatieproblemen, therapie bij angst, therapie bij onzekerheid of faalangst therapie, therapie bij verdriet, ea.