Terug naar boven

Contextuele therapie

Naast de individuele insteek van de meeste psychotherapieën richt de contextuele therapie zich ook op de vele menselijke relaties die je aangaat en de invloed van je familie van herkomst. Wat houdt contextuele therapie allemaal in? En hoe zit de werking van de contextuele benadering in elkaar?

Vind onmiddellijk een contextueel therapeut.


Of lees meer over:

Wat is contextuele therapie?
Hoe werkt contextuele therapie?
Methodes in contextuele therapie
Voor wie?

Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie is een sterk integratieve aanpak, ontwikkeld door Ivan Boszomernyi-Nagy. Nagy’s contextuele therapie combineert inzichten uit de traditionele therapie, doorgaans op het individu gericht, met technieken en inzichten uit de familietherapie of systeemtherapie. De contextuele therapeut probeert een diep begrip van jou te ontwikkelen. Dat gebeurt vanuit vier verschillende invalshoeken:

  • De feitelijk invalshoek: wie ben jij? Welke job heb je? Hoe ziet je gezin eruit? Welke feiten hebben zich afgespeeld in je leven?
  • De psychologische invalshoek: wat zijn jouw individuele psychologische problemen? Hoe ervaar je wat er gebeurt?
  • De systeemische invalshoek: hoe verlopen jouw sociale relaties? Wat zijn de verschillende dynamieken in je gezin, bij je vrienden, op je werk? Hoe liggen de verhoudingen (macht, gelijkheid,…)?
  • De relationeel-ethische invalshoek: hier legt Nagy de nadruk op het ethische aspect van relaties.


Relationele ethiek
De relationeel-ethische invalshoek is het ankerpunt van de contextuele hulpverlening.

Een belangrijk begrip daarbij is loyaliteit: een persoon heeft zijn bestaan te danken aan de ouders en staat daarom in een onverbreekbare verhouding met hen. Die existentiële band heeft voor beide partijen gevolgen, beide zullen altijd een bepaalde (al dan niet aangename) loyaliteit ervaren wat invloed heeft op je gedrag.

De balans van geven en ontvangen is essentieel om een evenwichtig contact te hebben met anderen. Wanneer deze verstoord is (door gekwetstheden, fouten, te weinig zorg,…) kan dit leiden tot onrechtvaardigheidsgevoel en schade in het vertrouwen. Zulke onevenwichten worden vaak over generaties heen meegenomen (delegaat) en beïnvloeden niet alleen jou als persoon, maar ook de relaties die je aangaat waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat van onrecht.

Meer weten hierover? Contacteer dan een contextuele therapeut.

Hoe werkt contextuele therapie?

De therapeut probeert zich eerst een compleet beeld van jou en het probleem te vormen. Wat zijn jouw hulpvragen? Wie is daarbij betrokken? Is er een link met je omgeving? Hoe ervaar je dit alles?

Vervolgens proberen jullie samen de oorsprong van onevenwichten of kwetsures op te sporen, eventueel over de generaties heen. Daarbij worden ook de familie, vrienden of zelfs je werk bekeken.

Wanneer de oorsprong van conflicten en disbalansen herkend wordt, kan er gewerkt worden naar herstel. Door inzichten, begrip en erkenning is het mogelijk om de balans opnieuw in evenwicht te brengen, contact te herstellen of te werken rond aanvaarding.

Methodes in contextuele therapie

Binnen de contextuele therapie maken therapeuten naast gesprek vaak gebruik van visuele voorstellingen van familiebanden. De contextueel therapeut doet dat op verschillende manieren:

  • met behulp van duplo en poppetjes krijg je inzicht in de verschillende familiebanden en patronen.
  • Het opstellen van een genogram (stamboom) geeft een duidelijk overzicht over de familiegeschiedenis en wat hieruit voortkomt.
  • Familieopstellingen is ook een vorm van werken vanuit de context.

Zulke visuele voorstellingen vergemakkelijken een gesprek over de verschillende dynamieken en delegaten binnen een sociale groep.


Voor wie?

Contextuele therapie is geschikt voor iedereen, net omdat het hele systeem bekeken wordt.

Kinderen en jongeren stellen vaak gedrag vanuit een specifieke (vaak onbewuste) reden. Door een totaalbeeld te bekijken wordt vaak duidelijk welke functie het gedrag van dit kind heeft en of het al dan niet in ruimere context moet aangepakt worden.

Ook bij volwassenen is dit vaak het geval, al zit de oorspronkelijke reactie vaak veel verder dan bij kinderen. Wat al lang wordt meegedragen, kan zich uiteindelijk manifesteren in ziekte, depressie, burn-out, CVS, agressie, moeite met assertiviteit, en vele andere moeilijkheden.


Denk je baat te hebben bij contextuele therapie? Vind hier contextueel therapeuten voor een afspraak.