Terug naar boven

Burnout / burn-out: symptomen en burnout behandeling

Burn out therapie

Tegenwoordig hoor je het vaak: “Ik heb een burn-out.” Maar wat is nu eigenlijk een burnout? Wat zijn de belangrijkste burn-out symptomen? Hoe herken je ze? En hoe kunnen we een burn-out behandelen?

Vind een therapeut voor burn-out


Of lees meer over:

Wat is een burn-out?
Burnout: behandeling en herstel
Burn-out: symptomen
Oorzaken burn-out
Burn-out test
Burnout of depressie?
Burn-out overwinnen

Wat is een burnout?

Voor burn-out bestaat geen exacte definitie. Over het algemeen gebruikt men de term burnout om te verwijzen naar de gevolgen van langdurige blootstelling aan stressvolle situaties. Zo goed als altijd hebben die gevolgen te maken met emotionele of lichamelijke uitputting en een verminderd gevoel van competentie of zelfwaarde.

In het geval van een burnout voel je je emotioneel ‘op’: het ontbreekt je aan motivatie en concentratie, je lijkt geen energie te hebben en het lukt je niet langer om te presteren zoals vroeger.

Symptomen van burnout zijn sterk persoonsgebonden en ze kunnen zich in verschillende gradaties manifesteren. Het kan soms verwarrend zijn om de eerste signalen van een burn-out te interpreteren. Lees hier meer over de symptomen van burn-out.

Gelukkig zijn er diverse behandelingen mogelijk om een burn-out te overwinnen en ook te leren voorkomen. Lees verder over burn-out behandeling.

Of vind hier meteen een therapeut voor burn-out.

Burn-out: behandeling en herstel

Je krijgt te horen dat je wellicht een burn-out hebt. ‘Wat nu?’ vragen mensen zich vaak af. Hoe kan je verder? Wat moet je doen om opnieuw op de rails te geraken? Wat houdt een burn-out behandeling in en hoe lang duurt het herstel?

Burn-out voorkomen

Burn-out kan voorkomen worden. Daarbij kan psychotherapie van nut zijn. Je leert de signalen van overspanning te herkennen, zodat je op tijd de nodige maatregelen kan nemen om een burn-out af te wenden. Leer luisteren naar de signalen van je lichaam en erken op tijd dat er mogelijk iets fout loopt. Hoe sneller je dit aanpakt, hoe minder zwaar de gevolgen zijn voor jou en je omgeving. Lees hierover meer bij de oorzaken van burn-out.

Burnout behandeling

Therapie kan je helpen je bewust te worden van het probleem en van de oorzaken ervan, zodat je de weg vindt naar een evenwichtiger leven. Door de oorzaken bij de wortel aan te pakken leer je in eerste instantie hoe je omgaat met je burnout. Daarnaast krijg je technieken aangeleerd om sterker te staan. Je leert hoe je stress kan verminderen om dezelfde problemen in de toekomst constructief aan te pakken. Assertiviteitstraining geeft je een goede basis voor gezonde zelfzorg.

Daarnaast kan je in therapie onderzoeken wat je kan doen om de arbeidsfactoren aan te pakken. Soms is een gesprek met een leidinggevende nodig of is een kleine aanpassing in je takenpakket voldoende. Ook loopbaanbegeleiding kan verheldering brengen bij een burnout. Je kijkt samen naar wat je behoeften en wensen zijn in je huidige of nieuwe job en je krijgt meer inzicht in wat er voorheen fout liep. Een jobcoach kan je hier meer info over geven.

Veel vormen van therapie zijn nuttig bij een burn-out behandeling. Bekijk de profielen en contacteer vrijblijvend een burn-out therapeut.

Bij overspannenheid of vermoeidheid zijn er tal van ondersteunende methoden die je ademruimte kunnen geven en je dichter bij jezelf brengen. Relaxatietherapie, mindfulness, meditatie, lichaamsgerichte therapie, creatieve therapie en andere zijn voorbeelden van behandelingen die jou een uitweg kunnen bieden.

Burn-out herstel

Het herstel bij een burn-out is sterk verschillend per persoon. Voor sommige mensen gaat het over een periode van een aantal maanden, bij anderen duurt het herstel gemakkelijk een jaar. De duur is sterk afhankelijk van de gradatie van de burn-out. Externe factoren, zoals jonge kinderen of een hoop sociale verplichtingen, kunnen je ook tijdens de herstelperiode (onbedoeld) uitputten en je genezing op die manier vertragen.

Burnout therapie probeert je niet gewoon opnieuw functionerend te maken. Het leert je ook beter luisteren naar je lichaam en geest. Op die manier herken je de signalen van overbelasting, en kan je je leven op tijd bijsturen om een nieuwe burn-out te vermijden.

Burn-out: symptomen

Bij een burn-out ervaar je hoofdzakelijk een gebrek aan energie. Toch manifesteert burnout zich ook op diverse andere manieren. Niet alle kenmerken komen bij iedereen in dezelfde mate voor. Bij sommige mensen is een burn-out meer lichamelijk dan psychisch van aard, of net andersom.

Lichamelijke symptomen

Lichamelijk kan een burn-out zich laten merken door vermoeidheid, futloosheid, duizeligheid, stramme spieren in de schouders, nek of rug, een knoop in je maag, last van je spijsvertering, hartkloppingen, hyperventilatie of aanhoudende hoofdpijn. Ook slaapproblemen zijn veelvoorkomend.

Psychische en emotionele symptomen

Je kan je erg vergeetachtig voelen, je kan je moeilijker concentreren en je begint plots vaker fouten te maken. Je voelt je cynisch en gefrustreerd en je kan bij momenten erg emotioneel zijn. Twijfel, onzekerheid en een gevoel van falen kan de kop op steken. Ook seksuele problemen en algemene lusteloosheid kunnen een teken aan de wand zijn. Je hebt lak aan wat er rondom jou gebeurt. En veelal voel je een grote weerstand bij alle thema’s rond je werk.

Naast de diverse lichamelijke en psychische signalen zijn er drie algemene kenmerken te onderscheiden:

 • Je voelt je uitgeblust op emotioneel vlak.
 • Als de burn-out aanhoudt krijg je last van depersonalisatie. Je hebt het gevoel dat je buiten de werkelijkheid begint te staan.
 • Je hebt het gevoel dat je minder competent bent en je zelfbeeld neemt een duik.


Als je verschillende symptomen bij jezelf herkent, doe je er goed aan contact op te nemen met een burn-out coach. Bekijk ook onze burn-out test en ga na of je jezelf herkent in deze stellingen.

Oorzaken burn-out

Een burn-out wordt doorgaans veroorzaakt door een onevenwicht tussen de energie waarover je eigenlijk beschikt en de energie die je gebruikt op je werk of in andere omgevingen die veel energie vragen. Als dat verschil niet al te groot is, evolueert een burn-out geleidelijk aan naar vermoeidheid. In zulke situaties spreken we soms over een chronische overbelasting. Als het verschil tussen beschikbare en gebruikte energie wel groot is, komt een burn-out vaak relatief snel de kop opsteken.

Er zijn diverse redenen waarom mensen meer energie verbruiken dan ze eigenlijk hebben. In een professionele context leg je de lat vaak hoog voor jezelf om bepaalde carrièredoelen te bereiken of je werk goed te doen; je neemt meer verantwoordelijkheid dan je aankan en doet soms meer werk dan je zou willen. Die extra inspanningen worden bovendien niet altijd erkend, waardoor je kan gaan twijfelen aan jezelf en je inzet. Conflicten of spanningen op de werkvloer doen hier nog een schep bovenop.
Daarnaast kan bijvoorbeeld ook je gezinssituatie meer energie van je vergen dan je eigenlijk te bieden hebt. Een burn-out is daarom niet altijd werkgerelateerd, maar kan te maken hebben met allerlei stresserende omgevingen.

Er zijn diverse risicoverhogende factoren voor burn-out zoals piekergedrag, perfectionisme, laag zelfbeeld, conflicten thuis of op het werk, faalangst, pestgedrag e.a. Ook hoogsensitieve personen zijn extra vatbaar voor stress en burn-out. Uiteraard hebben de werkomstandigheden een cruciale rol bij burn-out: hoge werkdruk, gebrek aan erkenning, tekort aan autonomie, het contact met je collega’s, enzovoort.

Vraag ondersteuning aan een psychotherapeut voor het behandelen van burn-out.

Burnout bij kinderen en jongeren

Ook bij onze jongeren en kinderen liggen de verwachtingen vaak hoog. Ze moeten goede resultaten op school halen, bouwen intussen aan een sociaal leven, hebben veel hobby’s en dat alles in volle lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Bij kinderen met een burn-out zien we vaak angstig of neerslachtig gedrag. Ze verliezen hun interesse, vertonen soms agressief gedrag en beginnen plots minder goed te presteren op school.

Uitgebluste kinderen en jongeren kunnen daarom baat ondervinden bij begeleiding door een kindertherapeut voor burn-out.

Burn-out test

Heb ik een burn-out? Lees de volgende stellingen door. Herken je jezelf hierin?

 • Ik heb het gevoel dat mijn collega’s en baas mijn prestaties niet waarderen
 • Ik voel me snel geïrriteerd
 • Ik zou graag succesvoller willen zijn
 • Ik voel weerstand als ik naar mijn werk vertrek
 • Ik vergeet veel en kan moeilijker zaken onthouden
 • Ik heb het gevoel dat ik in mijn huidige baan blijf vastzitten
 • Soms gebruik ik eten, alcohol, medicatie of drugs om me beter te voelen
 • Met mijn collega’s heb ik een minder goede verstandhouding
 • Ik loopt steeds achter de zaken aan.
 • Ik heb het idee dat wat ik doe nooit goed genoeg is.
 • Bij mij thuis zijn er behoorlijk wat spanningen
 • Ik moet vaak omgaan met files en verkeersstress
 • Ik voel me pessimistisch de laatste tijd
 • Ik ben de laatste tijd veel ziek (hoofdpijn, buikpijn, verkoudheden, stramme spieren,…)
 • Ik vind noch de tijd noch de motivatie om voor mezelf te zorgen
 • Na een weekend of vakantie voel ik me toch niet opgeladen om opnieuw aan het werk te gaan
 • Ik voel me minder verdraagzaam, alles is me snel te veel
 • Stilzitten geeft me onrust. Er valt nog zoveel te doen
 • Ik vind het moeilijk om beslissingen te nemen
 • Ik voel me niet zelfzeker op mijn werk, veeleer angstig of ongemakkelijk
 • Op vergaderingen voel ik me vaak weggedrumd
 • Ik vind het erg om fouten te maken
 • Ik voel me de laatste tijd vaak boos of neerslachtig zonder echte aanleiding
 • Ik heb vaak problemen om ’s avonds in te slapen
 • In mijn vrije tijd weet ik niet echt hoe ik het beste kan ontspannen


Stem je in met het merendeel van deze stellingen? Mogelijk loop je risico op een burn-out of heb je ondertussen al te maken met een burnout. Contacteer voor een verkennend gesprek een psychotherapeut voor burn-out.

Burnout of depressie?

Een burnout en een depressie van elkaar onderscheiden is niet altijd even gemakkelijk. Ze delen een aantal symptomen, zoals futloosheid, vermoeidheid en negatieve gedachten. Waar depressie veeleer een stemmingsstoornis is, is burn-out een energiestoornis. Je zou kunnen stellen dat depressie een ruimere en diepgaandere invloed heeft op je leven. Een burn-out is doorgaans werkgerelateerd. Toch kan een burn-out ook door familiale situaties of andere zorgvragen de kop opsteken als het net die situaties zijn die voor langdurige en overmatige overbelasting zorgen.

Heb je het gevoel eerder depressief te zijn, vraag dan raad aan een therapeut voor depressie.

Burn-out overwinnen

Kamp je met een burn-out of ben je bang dat een burnout niet veraf is? Een burn-out kan ernstige gevolgen hebben voor je carrière, lichaam, geest en privé- en werkrelaties. Blijf niet bij de pakken zitten en contacteer vandaag nog een burnout coach.

Vind ook coaches voor burn-out op Vind-een-Coach.be.