Terug naar boven

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie biedt een antwoord op heel wat problemen. Maar wat is nu precies de betekenis van cognitieve gedragstherapie? Hoe en bij welke problemen werkt deze therapievorm?

Vind meteen een cognitief gedragstherapeut

Of lees meer over:
Wat is cognitieve gedragstherapie?
Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?
CGT: theorie
Wanneer en voor wie
Verschil met cognitieve therapie en gedragstherapie


Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte vorm van psychotherapie ontwikkeld door Aaron Beck en Albert Ellis. De voornaamste aanname binnen de cognitieve gedragstherapie is dat je gedragingen, emoties en algemene beleving of levenshouding sterk afhankelijk zijn van je cognities (gedachten). Mensen hebben de neiging om gebeurtenissen en ervaringen op een negatieve of inefficiënte manier te interpreteren. In de Cognitieve gedragstherapie bekijkt men dit vanuit het ABC-schema.

Een negatieve denkwijze kan een grote variëteit aan problemen veroorzaken of in stand houden. Voor vele daarvan kan een cognitieve gedragstherapie behandeling nuttig zijn.

Het is van belang om cognitieve gedragstherapie te onderscheiden van cognitieve therapie enerzijds en van gedragstherapie anderzijds. Lees hieronder meer over het verschil met cognitieve therapie en gedragstherapie.


Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie werkt via een aantal facetten. Centraal bij deze vorm van therapie staat dat je op zoek gaat naar jouw patronen: cognitief gedragstherapeuten zullen je aanmoedigen om te praten over wat je als problematisch ervaart en hoe je hierover denkt.


Samen met je therapeut:

  • ga je op zoek naar wat jij als problematisch ervaart in je leven, zoals bijvoorbeeld mentale problemen, conflicten, moeilijke relaties of problematisch gedrag. In samenspraak met je therapeut bepaal je welke problemen je aanpakt.
  • word je je bewust van de bijhorende gevoelens en gedachten. De therapeut zal je aansporen te vertellen over hoe je je situaties en problemen interpreteert.
  • ga je op zoek naar negatieve denkpatronen. Samen met de therapeut ga je op zoek naar de constante in je denken.
  • probeer je die inefficiënte denkpatronen te herkennen en te ‘corrigeren’. De therapeut zal met jou proberen uitmaken of die negatieve denkpatronen wel objectief en gebalanceerd zijn. Voor irrationele en inefficiënte gedachtegangen worden alternatieven gezocht: je leert op een productieve, gebalanceerde manier omgaan met problemen door ze met positief gedrag en een constructieve manier van denken te trotseren.


Cognitieve gedragstherapie: concreet en actief

Typerend voor de cognitief gedragstherapeut of –psycholoog, is dat je actief wordt aangemoedigd om je problemen op een open manier op tafel te leggen. De cognitieve gedragstherapeut zal actief met jou op zoek gaan naar knelpunten en oplossingen. Er wordt niet al te lang stilgestaan bij het verleden: veeleer gaat het om je huidige problemen en hoe je die in de toekomst kan proberen vermijden. Regelmatig worden er bepaalde concrete doelen vooropgesteld. Door denk- en gedragsoefeningen in de praktijk, open gesprekken en eventuele thuisvoorbereidingen zal je die doelstellingen binnen bereik proberen brengen.

Vind hier een psychotherapeut voor cognitieve gedragstherapie.


Theorie: Het ABC-schema

Het ABC-schema (ook wel G-schema genoemd) beschrijft hoe je interpretaties en gedachten bij een gebeurtenis tot bepaalde (soms problematische) gedragingen en gevoelens leiden.

A: er vindt een bepaalde Gebeurtenis plaats.
B: je ontwikkelt eigen Gedachten en interpretaties van die gebeurtenis.
C: je interpretaties, gedachten en ideeën leiden tot bepaalde Gevoelens en Gedrag.


Cognitieve gedragstherapie richt zich voornamelijk op de problemen die ontstaan in stap ‘B’. De cognitieve gedragstherapeut zal een onconstructieve denkwijze en de erdoor veroorzaakte problemen aanpakken door op zoek te gaan naar een meer gebalanceerde gedachtegang. Ook positiever, open gedrag staat hier centraal.

Een therapeut voor cognitieve gedragstherapie kan je hier meer uitleg over geven.


Wanneer Cognitieve Gedragstherapie?

Als je levensgebeurtenissen of –ervaringen op een negatieve manier interpreteert, open je de deur voor diverse cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Een therapeut kan cognitieve gedragstherapie aanbieden bij angststoornissen en dwangstoornissen, maar ook bij faalangst, burn-out en verlatingsangst is cognitieve gedragstherapie van toepassing. Verder geven therapeuten cognitieve gedragstherapie bij depressie, vermoeidheid, slapeloosheid en andere slaapproblemen, eventueel zelfs bij autisme of ADHD.


Cognitieve gedragstherapie: voor wie?

Op psychische moeilijkheden en gedragsproblemen staat geen leeftijd. Van jongs af aan kan een bepaalde denkwijze diverse problemen opleveren. Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren is daarom beslist een goed idee.

Bovendien hoef je geen problemen te hebben om iets op te steken uit cognitieve gedragstherapie. Iedereen vaart wel bij een relativerende en efficiënte manier van denken. Raadpleeg dus gerust een cognitieve gedragstherapeut.


Cognitieve therapie en Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is verschillend van cognitieve therapie en gedragstherapie, maar deelt wel een aantal klemtonen. Bij cognitieve therapie staat het denken centraal, bij gedragstherapie staat het gedrag centraal. Cognitieve gedragstherapie legt de nadruk op allebei. Technieken uit de gedragstherapie worden bijvoorbeeld aangewend om bepaalde cognitieve patronen te veranderen. Zo probeer je tot een positieve levenshouding in gedrag én gedachte te komen.

Vind hier een gedragstherapeut of klik hier voor een cognitief therapeut.


Nog vragen?
Contacteer vrijblijvend een cognitief gedragstherapeut